Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Pressmeddelande från Utbildningsdepartementet

Nytt vård- och omsorgsprogram första steget mot en reglering av undersköterskeyrket

Publicerad

Regeringen har beslutat om justeringar av innehållet i flera av gymnasieskolans yrkesprogram. Bland annat utökas mängden programgemensamma ämnen inom vård- och omsorgsprogrammet för att svara mot kompetenskraven för arbete som undersköterska.

Justeringen av vård- och omsorgsprogrammet innebär att vissa ämnen och kurser flyttas från den valbara programfördjupningen till det programgemensamma utrymmet som är obligatoriskt. Därmed blir alla elever som läser programmet väl rustade för att arbeta som undersköterskor. Förslaget bygger på de nationella kompetenskraven för undersköterskor som föreslogs i betänkandet Effektiv vård (SOU 2016:2).

– Yrkesprogrammen är basen för välfärdens och industrins kompetensförsörjning. Därför är det viktigt att vi är lyhörda och anpassar gymnasieskolans yrkesprogram. Vi har tagit hänsyn till arbetsmarknadens behov, elevernas val och huvudmännens förutsättningar att erbjuda ett allsidigt utbud av utbildningar, säger utbildningsminister Anna Ekström.

Justeringarna omfattar även barn- och fritidsprogrammet, fordons- och transportprogrammet, hantverksprogrammet, hotell- och turismprogrammet, naturbruksprogrammet, restaurang- och livsmedelsprogrammet samt VVS- och fastighetsprogrammet. Förslagen innebär sammanslagning av vissa inriktningar, avveckling av inriktningar, införande av nya inriktningar samt vissa justeringar när det gäller utbildningarnas innehåll. Skolverket har på regeringens uppdrag föreslagit förändringarna med utgångspunkt i Gymnasieutredningens betänkande (SOU 2016:77).

De nya bestämmelserna föreslås tillämpas på utbildningar som startar höstterminen 2021.

Presskontakt

Anja L Sundberg
Pressekreterare hos utbildningsminister Anna Ekström
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-116 77 45
e-post till Anja L Sundberg

Bakgrund

Ett nytt vård- och omsorgsprogram är det första steget i regeringens arbete för att under mandatperioden reglera yrket undersköterska. Utgångspunkten är de förslag som lämnades i april 2019 i betänkandet Stärkt kompetens i vård och omsorg (SOU 2019:20). Syftet är att stärka kvalitet och säkerhet inom vård och omsorg samt att öka attraktiviteten i undersköterskeyrket. Socialminister Lena Hallengren har det övergripande ansvaret för reformen.