Innehållet publicerades under perioden

-
Pressmeddelande från Justitiedepartementet

Ökad användning av hemliga tvångsmedel

Publicerad

I enlighet med riksdagens önskemål redovisar regeringen årligen i en skrivelse hur reglerna om hemliga tvångsmedel har tillämpats föregående år. Av årets skrivelse framgår att de dominerande brottstyperna där hemliga tvångsmedel används är narkotikabrott, narkotikasmuggling och våldsbrott.

– Det är positivt att myndigheterna utnyttjar de verktyg som finns för att utreda den allvarliga brottsligheten. Regeringen har också presenterat fler verktyg som följer den tekniska utvecklingen och moderniserar lagstiftningen, säger inrikesminister Mikael Damberg.

För att regeringen ska få underlag till denna skrivelse har Åklagarmyndigheten i uppdrag att årligen och i samverkan med Ekobrottsmyndigheten, Polismyndigheten och Tullverket lämna en redogörelse för myndigheternas användning av hemliga tvångsmedel. Redogörelsen innefattar även användningen av hemliga tvångsmedel i Säkerhetspolisens verksamhet.

Av årets skrivelse framgår att de dominerande brottstyperna där hemliga tvångsmedel används är narkotikabrott, narkotikasmuggling och våldsbrott. Under 2017 kunde man för första gången se en stor ökning av användningen av hemlig avlyssning av elektronisk kommunikation vid våldsbrott. Ökningen kunde enligt de brottsbekämpande myndigheterna antas ha en koppling till en ökning av det grova våldet mellan kriminella aktörer med koppling till kriminella nätverk i utsatta områden. Under 2018 har antalet avlyssningar för våldsbrott fortsatt att öka.

Presskontakt

Natali Sial
Pressekreterare hos inrikesminister Mikael Damberg
Telefon (växel) 08-405 10 00
Per Strängberg
Pressekreterare hos inrikesminister Mikael Damberg
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-093 90 56
e-post till Per Strängberg