Pressmeddelande från Socialdepartementet

Ökad satsning på suicidprevention

Publicerad

Regeringen utökar sina satsningar på det suicidpreventiva arbetet. Ytterligare 35 miljoner kronor läggs till bidragen för att stödja ideella organisationer som arbetar främjande och förebyggande inom området psykisk hälsa och suicidprevention.

– Den ideella sektorn står för oerhört betydelsefulla insatser inom suicidprevention. Inte minst genom sitt stödjande arbete. Nu stärker vi den ideella sektorns arbete och öka förutsättningarna för en god verksamhet, säger socialminister Lena Hallengren.

Totalt får 50 miljoner kronor fördelas till organisationer som bedriver främjande eller förebyggande arbete inom området psykisk hälsa och suicidprevention. Bidraget får delas ut till rikstäckande organisationer som riktar sig till utövare på regional och lokal nivå och till organisationer som är av riksintresse.

Utöver detta får Folkhälsomyndigheten drygt 30 miljoner kronor för att genomföra kunskapshöjande insatser inom psykisk hälsa och suicidprevention.


Delar av regeringens politik bygger på januariavtalet, som är en sakpolitisk överenskommelse som har slutits mellan Socialdemokraterna, Centerpartiet, Liberalerna och Miljöpartiet de gröna

Presskontakt

Viktor Nyberg
Tf pressekreterare hos socialminister Lena Hallengren
Telefon (växel) 08-405 10 00

Prenumerera på Socialdepartementets nyheter