Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 - 17 december 2020 var han minister för internationellt utvecklingssamarbete.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var han bostads- och digitaliseringsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 - 17 december 2020 var han minister för internationellt utvecklingssamarbete.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var han bostads- och digitaliseringsminister.

Pressbriefing med Peter Eriksson i Madrid under COP25

Publicerad

Tisdagen 3 december håller Peter Eriksson i en pressbriefing på plats i Madrid för att berätta mer om biståndets roll under COP25. Vid intresse, anmäl er till Robert Englund, kontaktuppgifter finns nedan.

Tid: 14.15
Plats: Svenska delegationsrummet i Hall 6 (Rum 6A03)

Ministern för internationellt utvecklingssamarbete Peter Eriksson deltar den 2-4 december i klimatkonferensen COP25 i Madrid. De årliga klimatkonferenserna erbjuder många tillfällen till debatter och att föra fram svenska ståndpunkter från ett klimat- och internationellt utvecklingsperspektiv. I ministerns program ingår bland annat ett möte med UNFCCC:s exekutivsekreterare, Patricia Espinosa, och ett möte med den spanske statssekreteraren för internationellt utvecklingssamarbete, Juan Pablo de Laiglesia. Därtill deltar ministern vid ett högnivåevent om världshaven och klimatet, samt ett par näringslivsevent med svenska företag.

Ministern kommer även tala vid ett event som Chile arrangerar om kryosfären och vid ett event om investeringar i nationella klimatåtgärder som NDC-partnerskapet står värd för. Statsrådet Peter Eriksson avser vid COP25 att särskilt peka på biståndets roll och möjligheter i den globala omställningen till klimatsmarta samhällen.

Kontakt: Robert Englund & Hanna Hessling

 

Förkortningar och förklaringar

COP25 – FN:s 25:e klimatkonferens
UNFCCC – FN:s ramkonvention för klimatförändringar (United Nation’s Framework Convention on Climate Change)
Kryosfären – de delar av jorden där vatten återfinns i form av is eller snö
NDC-partnerskapet – partnerskap för en ambitiös implementering av de sk. Nationally Determined Contributions som lagts fram i nationella planer som en del av Parisavtalet. Innefattar både utsläppsminskningar och anpassningsåtgärder.

Presskontakt

Hanna Hessling
Pressekreterare hos minister för internationellt utvecklingssamarbete Peter Eriksson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Robert Englund
Pressekreterare hos miljö- och klimatminister samt vice statsminister Isabella Lövin
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 - 17 december 2020 var han minister för internationellt utvecklingssamarbete.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var han bostads- och digitaliseringsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 - 17 december 2020 var han minister för internationellt utvecklingssamarbete.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var han bostads- och digitaliseringsminister.