Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 - 17 december 2020 var han minister för internationellt utvecklingssamarbete.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var han bostads- och digitaliseringsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 - 17 december 2020 var han minister för internationellt utvecklingssamarbete.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var han bostads- och digitaliseringsminister.

Pressmeddelande från Utrikesdepartementet

Pressträff med Peter Eriksson, Världsbankens president David Malpass och Antoinette Sayeh

Publicerad

Den 12-13 december arrangerar Världsbanken ett internationellt möte i Stockholm om påfyllnad av Internationella utvecklingsfonden (IDA) – världens största fond för finansiering av utvecklingsprojekt i de fattigaste länderna. Vid mötet ska Sverige och IDA:s övriga medlemsländer enas om den strategiska inriktningen under kommande treårsperiod samt bidragsgivare göra sina finansiella åtaganden. Sverige är bland världens största givare till IDA i förhållande till storleken på svensk ekonomi och sjunde största givare i absoluta tal.

Tid:
Plats: Münchenbryggeriet, Stockholm

Utvecklingsländerna möter allt mer komplexa utmaningar som t ex klimatförändringar, ökad ojämlikhet, arbetslöshet, konflikter, pandemier och ofrivillig migration – och de redan mest utsatta och fattigaste människorna är de som drabbas hårdast. IDA är ett kraftfullt verktyg som hjälper utvecklingsländerna att minska fattigdom och gå mot en hållbar utveckling.

Genom IDA bidrar regeringen till projekt för bland annat ökad sysselsättning och anständiga jobb, ökad jämställdhet, klimatåtgärder och ökad tillgång till hållbar energi, konfliktförebyggande insatser samt god samhällsstyrning och korruptionsbekämpning.

Medier är välkomna till en pressträff med Peter Eriksson, minister för internationellt utvecklingssamarbete, Världsbankens president David Malpass och Antoinette Sayeh, medordförande till IDA19konferensen och tidigare finansminister i Liberia. De kommer att redogöra vad som beslutats under konferensen. President David Malpass kommer tyvärr inte att ha möjlighet att stanna för intervjuer, men Peter Eriksson och Antoinette Sayeh finns tillgängliga för kommentarer och enskilda intervjuer.

Obligatorisk anmälan till pressekreteraren för insläpp, senast fredag 13 december klockan 11.00. Medtag pressleg.
Välkomna!

Fakta

Internationella utvecklingsfonden (IDA) utgör en del av Världsbanksgruppen och tillhandahåller förmånliga lån, gåvomedel och garantier i syfte att främja ekonomisk tillväxt, minska fattigdom och förbättra levnadsvillkoren i de allra fattigaste länderna. Fonden finansieras genom gåvomedel från givare, återbetalningar av lån samt regelbundna överföringar från andra delar av Världsbanksgruppen (IBRD och IFC). I samband med den senaste påfyllnaden 2016 beslutades att fonden även skulle genomföra en marknadsupplåning på internationella kapitalmarknader för att ytterligare öka tillgängliga resurser för de fattigaste länderna.

Presskontakt

Hanna Hessling
Pressekreterare hos minister för internationellt utvecklingssamarbete Peter Eriksson
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 - 17 december 2020 var han minister för internationellt utvecklingssamarbete.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var han bostads- och digitaliseringsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 - 17 december 2020 var han minister för internationellt utvecklingssamarbete.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var han bostads- och digitaliseringsminister.