Pressmeddelande från Försvarsdepartementet

Proposition om behandling av personuppgifter om totalförsvarspliktiga överlämnad till riksdagen

Publicerad

Regeringen överlämnade den 5 december propositionen Totalförsvarsdatalag – personuppgiftsbehandling vid Totalförsvarets rekryteringsmyndighet till riksdagen. Regeringen föreslår en modernisering av den nuvarande registerlagen och anpassningar till bestämmelserna i EU:s dataskyddsförordning. Lagen föreslås börja gälla den 1 maj 2020.

Syftet med en Totalförsvarsdatalag är att ge Totalförsvarets rekryteringsmyndighet möjlighet att behandla personuppgifter om totalförsvarspliktiga och annan personal inom totalförsvaret på ett korrekt sätt och att samtidigt skydda människors personliga integritet vid en sådan behandling.

Den 25 maj 2018 ersatte EU:s dataskyddsförordning den svenska personuppgiftslagen, och dataskyddslagen som kompletterar dataskyddsförordningen trädde i kraft. Regeringens förslag innebär dels en modernisering av den nuvarande registerlagen, dels en anpassning till bestämmelserna i EU:s dataskyddsförordning. Den nya Totalförsvarsdatalagen är tänkt att reglera Totalförsvarets rekryteringsmyndighets behandling av personuppgifter om totalförsvarspliktiga och annan personal inom totalförsvaret.

Regeringens proposition grundar sig på totalförsvarsdatautredningens betänkande Totalförsvarsdatalag – Rekryteringsmyndighetens personuppgiftsbehandling (SOU 2017:97).

Presskontakt

Toni Eriksson
Pressekreterare hos försvarsminister Peter Hultqvist
Telefon 08-405 10 00
Mobil 073-072 83 16
e-post till Toni Eriksson