Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 - 17 december 2020 var han minister för internationellt utvecklingssamarbete.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var han bostads- och digitaliseringsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 - 17 december 2020 var han minister för internationellt utvecklingssamarbete.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var han bostads- och digitaliseringsminister.

Pressmeddelande från Utrikesdepartementet

Regeringen ökar stödet till Sudans demokratiska reformer

Publicerad

Regeringen har i dag beslutat att utöka utvecklingssamarbetet med Sudan med 400 miljoner kronor de kommande tre åren. Genom satsningen bidrar Sverige till att stödja och stärka den demokratiska utvecklingen i landet.

- I Sudan har vi under 2019 sett ett historiskt genombrott där folket tydligt har visat vilken väg man vill att landet ska gå – mot demokrati, öppenhet, fred och mänskliga rättigheter. Samtidigt är utmaningarna fortfarande stora. Det är angeläget att vi gör vad vi kan för att stödja detta demokratiska genombrott, därför ökar vi nu utvecklingssamarbetet med Sudan, säger Peter Eriksson, minister för internationellt utvecklingssamarbete.

Sudan genomgår en snabb politisk förändringsprocess. Efter flera månader av folkliga protester, följda av förhandling mellan proteströrelsen och militären under Afrikanska unionens och Etiopiens medling, kunde ett beslut om övergångsstyre nås under sommaren. En civilledd, teknokratisk övergångsregering tillträdde i september och har inlett en omfattande reformagenda som syftar till att stärka demokratin, rättsstaten och de mänskliga rättigheterna, nå en hållbar fred i Sudan och reformera ekonomin. Val planeras till 2022.

- Sverige bedriver redan utvecklingssamarbete som stödjer ansträngningar för en hållbar fred i hela Sudan, inklusive Darfur, och mänskliga rättigheter och demokrati. Inom klimat- och miljöområdet arbetar vi också i frågor med betydelse för den ekonomiska utvecklingen. Tillskottet handlar om att kunna göra mer inom dessa viktiga områden, säger Peter Eriksson.

Sveriges strategi för utvecklingssamarbetet med Sudan har tre huvudsakliga resultatområden: hållbar fred, demokrati, mänskliga rättigheter och rättsstatens principer samt klimat, miljö, jordbruk och energi. I och med revideringen omfattar strategin totalt 1,6 miljarder kronor för femårsperioden 2018–2022. Sveriges humanitära stöd till Sudan uppgår till drygt 168 miljoner kronor under 2019.

Presskontakt

Hanna Hessling
Pressekreterare hos minister för internationellt utvecklingssamarbete Peter Eriksson
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 - 17 december 2020 var han minister för internationellt utvecklingssamarbete.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var han bostads- och digitaliseringsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 - 17 december 2020 var han minister för internationellt utvecklingssamarbete.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var han bostads- och digitaliseringsminister.