Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november var hon kultur- och demokratiminister samt minister med ansvar för idrottsfrågorna.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november var hon kultur- och demokratiminister samt minister med ansvar för idrottsfrågorna.

Pressmeddelande från Kulturdepartementet

Regeringen stärker villkoren för konstnärer och kulturskapare

Publicerad

I regleringsbreven för 2020 får flera myndigheter uppdrag som ska stärka villkoren för professionellt verksamma konstnärer och kulturskapare.

Sverige är på många sätt en framstående kulturnation. Men för att kulturen ska ha möjlighet att fortsätta utvecklas, ser regeringen att det är viktigt att de som arbetar med kultur får förbättrade villkor. I myndigheternas regleringsbrev för nästa år ger därför regeringen flera uppdrag till centrala myndigheter, som syftar till att stärka villkoren för professionellt verksamma kulturskapare och konstnärer. Det är ett viktigt steg framåt, i linje med regeringens ambition att stärka kulturen och möjligheten att arbeta med kultur i hela landet.

— Människor som arbetar med kultur måste kunna göra det under rimliga villkor. Bra villkor är en förutsättning för att fler ska ha möjlighet att arbeta med kreativa yrken och för att kulturen ska fortsätta utvecklas fritt i hela landet. Nu tar regeringen ett viktigt första steg på den resan, säger kulturminister Amanda Lind.

Uppdragen ges till flera myndigheter och omfattar ett brett spektrum av frågor. De berör bland annat rekryteringen till de konstnärliga högskolorna, arrangörsledens förutsättningar, regionernas arbete och de hot och det hat som riktas mot personer inom kultursektorn.


Kort sammanfattning av regeringens satsningar:

 • Universitetens och högskolornas arbete med breddad rekrytering ska utvärderas
 • Regeringen säkerställer en nationell samordning av yrkesintegrationsprojektet Konsten att delta
 • Arrangörsledens förutsättningar ska kartläggas
 • Statens kulturråd ska göra en översyn av hur regionerna arbetar med frågan om konstnärers villkor
 • Konstnärers utsatthet för hot, våld och trakasserier ska uppmärksammas
 • Konstnärers villkor inom de kulturella och kreativa näringarna ska främjas
 • Digitaliseringens konsekvenser för konstnärers villkor ska kartläggas
 • Ett återrapporteringskrav om avtalet om medverkans- och utställningsersättning (MU-avtalet) införs i samtliga statliga museers regleringsbrev
 • Försäkringskassan ska redovisa sitt arbete med kommunikation och dialog med egenföretagare och kombinatörer

Initiativ utöver regleringsbreven:

 • Biblioteksersättningen stärks
 • Myndigheten för kulturanalys ska titta på tillämpningen av principen om armlängds avstånd
 • Erfarenhetsutbyte kring breddad rekrytering

Läs mer om samtliga satsningarna i artikeln "Regeringen stärker villkoren för professionellt verksamma konstnärer och kulturskapare".

Presskontakt

Josefin Sasse
Pressekreterare hos kultur- och demokratiminister samt minister med ansvar för idrottsfrågorna Amanda Lind
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november var hon kultur- och demokratiminister samt minister med ansvar för idrottsfrågorna.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november var hon kultur- och demokratiminister samt minister med ansvar för idrottsfrågorna.