Pressmeddelande från Justitiedepartementet

Regeringen vill ge polisen bättre möjligheter till husrannsakan

Publicerad

Polisens möjligheter att göra husrannsakan för att söka efter skjutvapen och sprängämnen ska utredas. Regeringen vill ge polisen större befogenheter att genomföra husrannsakningar i kriminella miljöer för att förebygga och förhindra skjutningar och sprängningar.

Arkiverade filmer finns hos Riksarkivet

Här fanns tidigare en film publicerad. Filmer sparas vanligtvis i sex månader på regeringen.se. Därefter arkiveras de hos Riksarkivet. Om du vill se filmen vänligen vänd dig till Riksarkivet. Filmer som producerats efter januari 2019 finns också tillgängliga på Regeringskansliets Youtubekanal.

– Arbetet mot skjutningar och sprängningar har högsta prioritet. För att kunna leta efter skjutvapen och sprängämnen i kriminella miljöer behöver polisen ha tillgång till effektiva tvångsmedel, som husrannsakan. Det handlar i grunden om att avväpna gängen, säger inrikesminister Mikael Damberg.

Det dödliga skjutvapenvåldet i den kriminella miljön har ökat kraftigt under senare år. På senare tid har det också inträffat flera sprängningar med anknytning till kriminella grupperingar. För att motverka skjutningar och sprängningar behöver polisen på ett effektivt sätt kunna söka efter vapen och andra farliga föremål, t.ex. sprängämnen, i kriminella miljöer.

När det pågår en förundersökning finns det stöd för husrannsakan i rättegångsbalken. Utanför en förundersökning, när polisen arbetar med att förebygga och förhindra brott, är möjligheterna till husrannsakan begränsade. Rikspolischefen har framfört att det behövs bättre möjligheter till husrannsakan i dessa fall.

En utredare ska nu se över polisens utrymme för husrannsakan utanför förundersökningar och lämna förslag som förbättrar polisens möjligheter att söka efter vapen och andra farliga föremål. Regeringen vill ha förslag som stärker polisens möjligheter att genomföra husrannsakningar i kriminella miljöer för att förebygga och förhindra skjutningar och sprängningar.

Utredare blir Gunnel Lindberg, som är ordförande i Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden och har lång erfarenhet av frågor om husrannsakan och andra tvångsmedel. Hon ska lämna sina förslag senast den 31 oktober 2020.

Bättre möjligheter till husrannsakan är en del av regeringens 34-punktsprogram som du kan läsa mer om på regeringen.se/34-punktsprogrammet.

Presskontakt

Natali Sial
Pressekreterare hos inrikesminister Mikael Damberg
Telefon (växel) 08-405 10 00
Per Strängberg
Pressekreterare hos inrikesminister Mikael Damberg
Mobil 073-093 90 56
e-post till Per Strängberg