Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Så kan skogen bli en tillväxtmotor i hela landet

Publicerad

Temat på årets konferens med nationella skogsprogrammet är ”Varför ser vi olika på skogen” och syftet är att starta en dialog om nyttjandet av skogen. 250 personer från olika delar av skogsbranschen träffas 4 och 5 december i Stockholm.

Tid:
Plats: Clarion Hotel Sign, östra Järnvägsgatan 35 i Stockholm

För mer information eller intervjuförfrågningar kontakta Simon Andersson.

På konferensen diskuteras också hur programmet kan utvecklas vidare i linje med den politiska inriktningen i januariavtalet och hur de regionala perspektiven fångas upp.

Några av ämnena som kommer att tas upp under de två dagarna är:

  • Skogen och äganderätten
  • Skogens roll i en växande bioekonomi och hållbar samhällsutveckling.
  • Regionalt engagemang behövs

Konferensen arrangeras av Näringsdepartementet och Skogsstyrelsen. Det är en årlig mötesplats för diskussion och dialog inom skogsprogrammet. Landsbygdsminister Jennie Nilsson inleder konferensen. Andra talare är Svante Axelsson, nationell samordnare för Fossilfritt Sverige, och Camilla Sandström, professor i statsvetenskap vid Umeå universitet.

För mer information eller intervjuförfrågningar kontakta Simon Andersson.

Faktaruta:

I maj 2018 beslutade regeringen om Sveriges första nationella skogsprogram. Skogsprogrammet tar avstamp i visionen: ”Skogen, det gröna guldet, ska bidra med jobb och hållbar tillväxt i hela landet samt till utvecklingen av en växande bioekonomi”.

Skogsprogrammets fem fokusområden:

  1. Ett hållbart skogsbruk med ökad klimatnytta.
  2. Mångbruk av skog för fler jobb och hållbar tillväxt i hela landet.
  3. Innovationer och förädlad skogsråvara i världsklass
  4. Hållbart brukande och bevarande av skogen som en profilfråga i svenskt internationellt samarbete.
  5. Ett kunskapskliv för ett hållbart brukande och bevarande av skogen

Läs mer om Skogsprogrammet på regeringen.se

 

Presskontakt

Simon Andersson
Pressekreterare hos landsbygdsminister Jennie Nilsson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-032 60 36
e-post till Simon Andersson