Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var hon minister för högre utbildning och forskning.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var hon minister för högre utbildning och forskning.

Pressmeddelande från Utbildningsdepartementet

Satsningar för fler lärare och ökad tillgång till utbildning i hela landet

Publicerad

I regleringsbreven för 2020 satsar regeringen på att möta lärarbristen, och genom kunskapslyftet byggs samhällsviktiga utbildningar ut i hela landet – bland annat förskole- och lärarutbildning. Arbetsintegrerad lärarutbildning vid fler lärosäten ökar möjligheten att jobba och samtidigt studera till lärare och distansutbildningen utvecklas och förbättras.

Arbetsintegrerad lärarutbildning är ett sätt att öka antalet sökande till lärarutbildningarna, och nu görs utbildningsformen tillgänglig i fler delar av landet. Lärosätena nedan får medel för att bedriva arbetsintegrerad lärarutbildning. Medel kan användas för bland annat samordning med huvudmän och för särskilda insatser för rekrytering av studenter.

Lärosäte Kronor
Umeå universitet 3 000 000
Linköpings universitet 2 000 000
Karlstads universitet 3 000 000
Malmö universitet 3 000 000
Mälardalens högskola 2 500 000
Högskolan i Borås 2 000 000
Högskolan Dalarna 5 000 000
Högskolan i Gävle 1 500 000
Högskolan Kristianstad 3 000 000
Högskolan Väst 3 000 000
Södertörns högskola 2 000 000
Totalt 30 000 000

– Vi har flera goda exempel på hur universitet och högskolor tillsammans med huvudmän utvecklat arbetsintegrerad lärarutbildning i olika regioner. Utbildningsformen har ökat antalet sökande till lärarutbildningen och även lockat nya grupper till lärarutbildningen. Med denna satsning vill vi möjliggöra för utbildningsformen från norr till söder i hela landet, säger Matilda Ernkrans, minister för högre utbildning och forskning.

Distansutbildningar bidrar till att nå personer där de befinner sig, och utbildningarna är viktiga för att hela landet ska kunna utvecklas. För 2020 fördelas totalt 7 miljoner kronor för satsningen i regleringsbrev, däribland 2,3 miljoner kronor vardera till Linnéuniversitet, Mittuniversitetet och Högskolan i Gävle. Fokus ligger på professionsutbildningar och verksamhetsförlagd utbildning samt ett ökat stöd till studenter i samverkan med bland annat lärcentra. För åren 2021–2022 beräknas 15 miljoner kronor per år tillföras för satsningen i budgetpropositionen för 2020.

– Regeringen satsar på att utveckla och förbättra distansutbildningarna. Det är ett steg i arbetet med att öka möjligheterna att studera i hela landet, vilket är en viktig pusselbit för att få fler att utbilda sig till exempelvis lärare, sjuksköterska och specialistsjuksköterska och därmed trygga kompetensförsörjningen för välfärden överallt i Sverige, säger Matilda Ernkrans.

Förslagen om arbetsintegrerad lärarutbildning och distansutbildning bygger på januariavtalet, den sakpolitiska överenskommelsen mellan Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Centerpartiet och Liberalerna.

Presskontakt

Amanda Borg
Politiskt sakkunnig hos minister för högre utbildning och forskning Matilda Ernkrans
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 072-225 48 44
e-post till Amanda Borg

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var hon minister för högre utbildning och forskning.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var hon minister för högre utbildning och forskning.