Pressmeddelande från Utbildningsdepartementet

Svenska PISA-resultat visar att svensk skola står stark

Publicerad

Dagens PISA-rapport visar att svenska elever lär sig mer inom samtliga kunskapsområden och att kunskapsresultaten är tillbaka på samma nivå som år 2006. Det visar att de senaste årens stora satsningar på skolan har haft effekt.

Regeringen har fokuserat på att förbättra undervisningens kvalitet genom satsningar på fler anställda i skolan, kvalitativ fortbildning för lärare, högre lärarlöner och satsningar på skolor med svårast förutsättningar.

– I dag är det extra roligt att få vara Sveriges utbildningsminister. I ett tufft läge med växande elevkullar, lärarbrist och många nyanlända elever uppvisar svensk skola ett remarkabelt resultat. Svensk skola står stark. De senaste årens uppgångar i alla internationella mätningar beror inte på någon slump utan på kloka kunskapsreformer, stora satsningar på skolan och hårt arbete från elever, lärare och rektorer, säger utbildningsminister Anna Ekström.

Hög kvalitet i undervisningen är den absolut viktigaste faktorn för att fler elever ska lära sig mer. Att fler nu arbetar i svensk skola och har bättre förutsättningar spelar roll för att fler elever ska lära sig mer. Mellan 2014 och 2018 ökade resurserna till skolan med över 13 miljarder och antalet anställda med 31 000 personer.  

– Sverige är på helt rätt väg, och vi har i januariavtalet en bred och kraftfull reformagenda för skolan som möjliggör att vi når än längre. Sverige har haft ett av världens mest jämlika och högpresterande skolsystem - dit ska vi igen, säger Anna Ekström.

Om PISA

PISA är en internationell studie som genomförs vart tredje år och Sverige har deltagit sedan studien genomfördes första gången år 2000. Den PISA-rapport som vi i dag tagit del av genomfördes under våren 2018. I studien ingick drygt 5500 elever från 223 skolor. I PISA testas elevernas kunskaper och kompetenser i läsförståelse, matematik och naturvetenskap.

I varje PISA-studie är ett kunskapsområde huvudområde. Det innebär att det finns fler provuppgifter för eleverna inom det området, vilket också ger oss mer detaljerad information. I PISA 2018 var läsförståelse huvudområde. Läsförståelse i PISA mäter elevers förmåga att förstå, använda, reflektera över och engagera sig i texter för att nå sina egna mål, utveckla sina kunskaper och sin potential och för att delta i samhället.

Presskontakt

Anja L Sundberg
Pressekreterare hos utbildningsminister Anna Ekström
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-116 77 45
e-post till Anja L Sundberg