Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 4 februari 2021 var hon miljö- och klimatminister samt vice statsminister.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var hon minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat samt vice statsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 25 maj 2016 var hon biståndsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 4 februari 2021 var hon miljö- och klimatminister samt vice statsminister.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var hon minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat samt vice statsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 25 maj 2016 var hon biståndsminister.

Pressmeddelande från Miljödepartementet

Sverige driver den globala miljö- och klimatagendan framåt tillsammans med FN:s miljöprogram

Publicerad

Den 5 december 2019 beslutade regeringen om en ny strategi för Sveriges partnerskap med FN:s miljöprogram United Nations Environment Programme (Unep) för perioden 2020–2023. Strategin vägleds av Agenda 2030 och de globala målen för hållbar utveckling.

− Genom vårt stöd till Unep vill vi stärka FN:s roll på miljöområdet och det mellanstatliga miljösamarbetet. I tider när globalt samarbete ifrågasätts är det viktigare än någonsin att stärka dessa institutioner och stå upp för värdet av våra gemensamma ansträngningar, säger miljö- och klimatminister Isabella Lövin.

Unep är en central organisation att samarbeta med för att genomföra Agenda 2030. Sverige uppmanar Unep att ta globalt ledarskap inom områden som biologisk mångfald, klimat och luft, kemikalier och avfall, samt hav, kust och vatten. För att lyckas med att nå de globala hållbarhetsmålen krävs också att Unep och världens länder tar tillvara möjligheterna som finns i synergier mellan dessa områden, liksom kopplingen mellan miljö och hälsa. 

− Vi vill att Unep uppmärksammar 50-årsjubileet av Stockholmskonferensen 1972, som var den första miljökonferensen någonsin, på ett sätt som driver miljö- och klimatagendan framåt. Världen står inför stora miljöutmaningar och vi ser det som en möjlighet att ta oss an dem tillsammans, säger miljö- och klimatminister Isabella Lövin.

De närmaste åren ska flera avgörande globala beslut tas på miljöområdet. Sverige vill att Unep aktivt verkar för att två nya, ambitiösa, globala ramverk antas år 2020, dels för biologisk mångfald, dels för kemikalier och avfall. Sverige vill också att Unep driver utvecklingen framåt mot ett globalt avtal som reglerar marin nedskräpning, plast och mikroplast.

Presskontakt

Jakob Lundgren
Pressekreterare hos miljö- och klimatminister samt vice statsminiser Isabella Lövin
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 4 februari 2021 var hon miljö- och klimatminister samt vice statsminister.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var hon minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat samt vice statsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 25 maj 2016 var hon biståndsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 4 februari 2021 var hon miljö- och klimatminister samt vice statsminister.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var hon minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat samt vice statsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 25 maj 2016 var hon biståndsminister.