Pressmeddelande från Miljödepartementet

Sverige driver på för tydliga regler och ökad ambition vid FN:s årliga klimatmöte

Publicerad

Den 2-13 december samlas världens länder för FN:s klimatmöte COP 25 i Madrid under chilenskt ordförandeskap. Där ska länderna förhandla och besluta om det fortsatta arbetet under Parisavtalet.

I Paris 2015 enades världens länder om ett nytt globalt och rättsligt bindande klimatavtal med ett mål om att den globala temperaturökningen ska hållas väl under 2 grader, och helst under 1,5 grader. Under COP 25 ska länderna förhandla om de sista delarna av Parisavtalets regelbok. Den styr hur länderna ska planera, kommunicera, genomföra och rapportera sina nationella klimatplaner samt hur arbetet ska följas upp.

De regler man ännu inte enats om rör så kallade internationella samarbetsformer. Enligt Parisavtalet kan länderna uppfylla delar av sina nationella klimatplaner genom samarbeten med andra länder. Det kan till exempel ske genom att ett land genomför klimatåtgärder i ett annat land eller genom utsläppshandel. Sådana samarbeten ska bidra till att minska de globala utsläppen och stärka hållbar utveckling. 

- Det är extremt viktigt att utsläppsminskningar sker i verkligheten, och inte bara på pappret. Därför måste vi ha robusta regler för hur internationella samarbeten ska redovisas så att utsläppsminskningar inte kan bokföras två gånger. Det är också viktigt att klimatprojekt som genomförs i andra länder leder till en positiv utveckling både för klimatet och för landet där projektet genomförs, säger miljö- och klimatminister Isabella Lövin.

Förra årets specialrapport från IPCC om 1,5-gradersmålet visade att ländernas nuvarande klimatarbete är långt ifrån tillräckligt för att nå målet. Budskapet om att länderna kraftigt måste öka ambitionen i sitt klimatarbete så att det svarar mot vetenskapen har därför genomsyrat förhandlingarna under 2019. Sverige förhandlar som en del av EU och har varit särskilt drivande att EU ska komma till COP 25 med en hög ambitionsnivå. 

- Världen gör inte tillräckligt för att stoppa klimatkrisen och vi behöver öka tempot. Vi kan förhandla med varandra, men vi kan inte förhandla med klimatet, säger Isabella Lövin.

Chile har meddelat att man genom sitt ordförandeskap vill lyfta fram klimatets påverkan på haven. Sverige välkomnar beslutet och har länge arbetat för att stärka kopplingen mellan hav och klimat, bland annat geom medordförandeskapet i initiativet Oceans Pathway. 

Sveriges förhandlingsdelegation kommer att ledas av miljö- och klimatminister Isabella Lövin. Sveriges chefsförhandlare är Mattias Frumerie.

 

Presskontakt

Jakob Lundgren
Pressekreterare hos miljö- och klimatminister samt vice statsminister Isabella Lövin
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 072-206 08 92
e-post till Jakob Lundgren