Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Pressmeddelande från Utrikesdepartementet

Sverige utsett till ordförande i säkerhets- och samarbetsorganisationen OSSE under 2021

Publicerad

Sverige utsågs idag till att vara ordförande i Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa (OSSE) 2021. Beslutet fattades enhälligt av OSSE:s 57 deltagande stater vid organisationens ministerrådsmöte i Bratislava, Slovakien, på torsdagen.

- Jag är mycket glad över att Sverige har fått förtroende att vara ordförande i OSSE 2021. OSSE utgör en unik plattform för dialogen om fred och säkerhet i Europa, det är också en organisation där frågor som direkt berör säkerheten i vårt närområde hanteras, säger utrikesminister Ann Linde.

OSSE är ett säkerhetspolitiskt samarbetsorgan med 57 deltagande stater. I arbetet inom OSSE deltar alla Europas stater, USA, Kanada och länderna i Centralasien på lika villkor. OSSE:s verksamhet utgår från en brett definierad syn på säkerhet, som omfattar såväl militär rustningskontroll som mänskliga rättigheter, rättssäkerhet och demokrati.

- Som ordförande kommer Sverige fortsatt att verka för att återställa respekten för de principer som den europeiska säkerhetsordningen vilar på. Vi kommer att prioritera arbetet för att stärka demokrati, mänskliga rättigheter och jämställdhet i alla relevanta fora, säger Ann Linde.

Det nuvarande ordförandelandet Slovakien lämnar över ordförandeskapet för OSSE till Albanien den 1 januari 2020, Sverige tar i sin tur över ordförandeskapet 2021.

Presskontakt

Mikael Lindström
Pressekreterare hos utrikesminister Ann Linde
Telefon (växel) 08-405 10 00