Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021.

Regeringen ger Brå uppdrag om nya sexualbrottslagstiftningen

Publicerad

Lagstiftningen om våldtäkt reformerades 2018 för att göra det tydligt att sex ska vara frivilligt. Regeringen ger nu Brottsförebyggande rådet (Brå) i uppdrag att följa upp hur lagstiftningen tillämpas.

Brå ska analysera om lagstiftningens intentioner tycks ha realiserats genom att vissa typer av fall som tidigare inte gick till åtal och fällande dom som våldtäkt nu gör det. I det ingår att uppmärksamma eventuella tolkningssvårigheter och bevisproblem. Brå ska även översiktligt redovisa vilka konsekvenser lagändringarna beträffande våldtäkt har fått för fängelsestraffens längd.

– Förändringarna i lagstiftningen syftar till att tydliggöra varje människas rätt till sexuellt självbestämmande. Det är angeläget att följa upp att de har fått avsedd effekt, säger justitieminister Morgan Johansson.

Den 1 juli 2018 ändrades sexualbrottslagstiftningen så att det tydligare slogs fast att gränsen för straffbar gärning ska gå vid om deltagandet i en sexuell aktivitet är frivilligt eller inte. Det krävs inte längre att gärningsmannen har använt sig av våld eller hot, eller utnyttjat offrets särskilt utsatta situation, för att kunna dömas för exempelvis våldtäkt. Samtidigt infördes också ett särskilt oaktsamhetsansvar för vissa allvarliga sexualbrott.

– Med samtyckeslagen på plats har vi äntligen en sexualbrottslagstiftning som tydligt slår fast att sex som inte är frivilligt är olagligt. Nu får Brå ett viktigt uppdrag att se över hur lagen fallit ut så här långt, säger jämställdhetsminister Åsa Lindhagen.

Uppdraget ska redovisas senast den 15 juni 2020.

Presskontakt

Adriana Haxhimustafa
Pressekreterare hos justitie- och migrationsminister Morgan Johansson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Nicole Goufas
Pressekreterare hos jämställdhetsminister samt minister med ansvar för arbetet mot diskriminering och segregation Åsa Lindhagen
Telefon (växel) 08-405 10 00