Pressmeddelande från Socialdepartementet

1,7 miljarder för att främja psykisk hälsa

Publicerad

Regeringen och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) har ingått en överenskommelse i syfte att främja psykisk hälsa, tidigt möta psykisk ohälsa samt ge effektiv vård och stöd till personer med allvarlig problematik. Överenskommelsen för 2020 omfattar drygt 1,7 miljarder kronor.

– Psykisk ohälsa är vår tids stora folkhälsoutmaning och de här investeringarna för psykisk hälsa i hela landet behövs. Nu fortsätter vi arbetet med att personer som behöver insatser från flera huvudmän ska få bättre vård. Det handlar inte minst om de personer som både har ett beroende och en psykiatrisk diagnos och som allt för ofta hamnar mellan stolarna, säger socialminister Lena Hallengren.

Överenskommelsen med SKR är gjord inom ramen för statens budget för 2020 och innefattar bland annat medel till regioner och kommuner för investeringar i mobila psykiatriteam, suicidprevention, barns och ungas psykiska hälsa, kunskapsbaserad vård och stöd för personer med samsjuklighet, det vill säga personer som har exempelvis både beroende och psykiatrisk diagnos.

Den här överenskommelsen bygger på januariavtalet, en sakpolitisk överenskommelse som har slutits mellan Socialdemokraterna, Centerpartiet, Liberalerna och Miljöpartiet de gröna.

Presskontakt

Elin Aarflot
Pressekreterare hos socialminister Lena Hallengren
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-274 23 53
e-post till Elin Aarflot