Pressmeddelande från Socialdepartementet

17 nya nätdroger narkotikaklassas

Publicerad

17 substanser som säljs och diskuteras på drogforum på internet ska nu narkotikaklassas. Flera av substanserna har kopplats till dödsfall i Sverige.

– I kampen mot narkotika behöver vi se till att även nya droger narkotikaklassas. Varje människa som dör i överdos är en tragedi och vi måste göra vårt yttersta för att minska dödligheten, säger socialminister Lena Hallengren.

Följande 17 substanser ska nu klassificeras som narkotika:

• A‐CHMINACA
• CUMYL-5F-P7AICA
• CUMYL-PICA
• I-AMB
• 4F-MDMB-BINACA
• MDMB-4en-PINACA
• MMB-022
• MMB-CHMICA
• SDB-006
• STS-135
• Isotonitazen
• Isopropyl-U-47700
• 3,4-metylendioxi-U-47700
• U-49900
• Metamnetamin
• Etakvalon
• SL-164

Rättsmedicinalverket har rapporterat fall kopplade till 4F-MDMB-BINACA, MDMB-4en-PINACA, SDB-006, STS-135 och SL-164. Giftinformationscentralen har rapporterat förgiftningsfall kopplade till MDMB-4en-PINACA, U-49000 och SL-164. Samtliga substanser säljs på webbshoppar och/eller diskuteras på drogforum på internet.

Straffskalan för narkotikabrott av normalgraden är fängelse i högst tre år. För synnerligen grovt narkotikabrott är straffskalan fängelse i lägst sex och högst tio år.

Presskontakt

Viktor Nyberg
Tf pressekreterare hos socialminister Lena Hallengren
Telefon (växel) 08-405 10 00

Prenumerera på Socialdepartementets nyheter