Pressmeddelande från Socialdepartementet

210 miljoner till regionerna för att omförhandla vårdavtal

Publicerad

Regeringen avsätter 210 miljoner kronor till regionerna för att omförhandla avtal med privata aktörer som utför hälso- och sjukvård och som har fått ökade kostnader för bemanning. Detta efter ny praxis från Högsta förvaltningsdomstolen och EU-domstolen som kan ha medfört oförutsedda kostnader för de privata utförarna.

I budgetpropositionen 2020 föreslog regeringen att 210 miljoner kronor per år under en treårsperiod skulle avsättas till regionerna för att förbättra förutsättningarna för aktörerna att anpassa sin verksamhet till det nya kostnadsläget.

Statsbidraget syftar till att regionerna ska kunna omförhandla ingångna befintliga avtal med de privata utförare som utför hälso- och sjukvård enligt hälso- och sjukvårdslagen och som har fått ökade kostnader för bemanning inom den aktuella regionen.

En regions avtal kan se olika ut jämfört med en annan regions avtal och det är därför upp till varje region att avgöra hur avtalen ska omförhandlas.

Rekvisitionen ska lämnas senast den 15 november 2020.

Presskontakt

Prenumerera på Socialdepartementets nyheter