Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 4 februari 2021 var hon miljö- och klimatminister samt vice statsminister.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var hon minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat samt vice statsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 25 maj 2016 var hon biståndsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 4 februari 2021 var hon miljö- och klimatminister samt vice statsminister.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var hon minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat samt vice statsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 25 maj 2016 var hon biståndsminister.

Pressmeddelande från Miljödepartementet

Anders Danielsson utreder om lagstiftningen når klimatmålet

Publicerad

Anders Danielsson är utsedd till särskild utredare i den utredning som ska se över all relevant svensk lagstiftning för att nå Sveriges klimatmål.

Anders Danielsson är landshövding i Västra Götalands län och har tidigare varit generalsekreterare i Röda Korset samt generaldirektör vid Migrationsverket och vid Säkerhetspolisen.

– Klimatkrisen är vår tids ödesfråga och om vi ska klara av att lösa den behöver all lagstiftning peka i samma riktning. Det är därför vi har tillsatt denna utredning. Anders Danielsson har den långa och gedigna erfarenheten som krävs för att ta sig an det uppdraget som särskild utredare, säger miljö- och klimatminister Isabella Lövin.

Syftet med utredningen är att se över och vid behov föreslå anpassningar av relevant svensk lagstiftning för att skapa förutsättningar för att Sveriges klimatmål ska kunna nås. Miljöbalken, som är den mest centrala miljölagstiftningen prioriteras, men all relevant svensk lagstiftning ska ses över.

Uppdraget ska slutredovisas senast den 15 maj 2022.

Presskontakt

Jakob Lundgren
Pressekreterare hos miljö- och klimatminister samt vice statsminiser Isabella Lövin
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 4 februari 2021 var hon miljö- och klimatminister samt vice statsminister.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var hon minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat samt vice statsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 25 maj 2016 var hon biståndsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 4 februari 2021 var hon miljö- och klimatminister samt vice statsminister.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var hon minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat samt vice statsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 25 maj 2016 var hon biståndsminister.