Pressmeddelande från Finansdepartementet

Ändring i Finansinspektionens instruktion – finansiella systemet ska bidra till hållbar utveckling

Publicerad

Regeringen ändrar förordningen med instruktion för Finansinspektionen så att uppgiften att arbeta för att det finansiella systemet bidrar till en hållbar utveckling tydliggörs.

- Finansmarknaden spelar en viktig roll för utvecklingen mot ett mer hållbart samhälle. Arbete med hållbarhetsmålet ska inte vara tillfälligt och därför ändrar nu regeringen i förordningen med instruktion för Finansinspektionen, säger finansmarknadsminister Per Bolund.

Ett av målen för finansmarknadsområdet är att det finansiella systemet ska bidra till en hållbar utveckling. Det beslutades av riksdagen 2016. Finansinspektionen har sedan dess fått flera uppdrag av regeringen som rör hållbarhet på finansmarknaderna, och inspektionen har också länge arbetat med frågan i internationella sammanhang.

Ändringen ska träda i kraft den 15 februari.

Presskontakt

Frida Färlin
Pressekreterare hos finansmarknads- och bostadsminister Per Bolund
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-078 52 24
e-post till Frida Färlin
Christina Fredin
Kansliråd/Finansmarknadsavdelningen
Telefon 08-405 84 83
e-post till Christina Fredin, via registrator