Åsa Lindhagen har bytt ansvarsområde, från den 5 februari är hon finansmarknadsminister och biträdande finansminister.

Jämställdhetsminister samt minister med ansvar för arbetet mot diskriminering och segregation.

-
Pressmeddelande från Arbetsmarknadsdepartementet

Åsa Lindhagen invigningstalar på Barnafridskonferensen

Publicerad

Onsdag 29 januari inledningstalar jämställdhetsminister Åsa Lindhagen på Barnafridskonferensen i Linköping. Temat för konferensen är alla barns rätt till en uppväxt utan våld och övergrepp.

Barnafridskonferensen riktar sig till professionella som arbetar med barn och som möter barn som utsätts för våld eller andra övergrepp. Jämställdhetsministern är en av konferensens inledningstalare. Hon kommer också att delta i ett panelsamtal tillsammans med Barnombudsmannen och UNICEF Sveriges generalsekreterare. 

Barnafrid inrättades av Linköpings universitet som fick i uppdrag av regeringen 2015 att samla och sprida kunskap om våld och andra övergrepp mot barn. Barnafrid ska främja tvärprofessionell kunskapsutveckling kring våld och andra övergrepp mot barn samt stimulera och stödja samverkan samt vara en länk mellan forskning och praktik. Barnafrid har en central roll i regeringens arbete mot våld och övergrepp.

Vid frågor, kontakta Nicole Goufas, pressekreterare till Åsa Lindhagen.

Presskontakt

Nicole Goufas
Pressekreterare hos jämställdhetsminister samt minister med ansvar för arbetet mot diskriminering och segregation Åsa Lindhagen
Telefon (växel) 08-405 10 00