Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Pressmeddelande från Justitiedepartementet

Avskaffad preskription för våldtäkt och könsstympning mot barn och skärpt straff för grovt barnpornografibrott

Publicerad

Regeringen har i dag beslutat om en proposition till riksdagen med förslag om avskaffad preskription för våldtäktsbrott och könsstympningsbrott som begåtts mot barn och höjt minimistraff för grovt barnpornografibrott.

– En gärningsman ska veta att om han begår övergrepp mot ett barn, så kan lagen nå honom även långt in i framtiden, säger justitie- och migrationsminister Morgan Johansson.

Enligt lagförslaget ska preskription avskaffas för våldtäkt, grov våldtäkt och könsstympning av kvinnor, om brottet begåtts mot en person som inte fyllt 18 år. Detta ska gälla också för brott som begåtts före lagändringen. Frågan om preskription bör avskaffas för fler brott kommer att övervägas inom ramen för den utredning som inom kort ska tillsättas för att allmänt se över regleringen om preskription.

I propositionen föreslår regeringen också ändringar i barnpornografibrottet.

– Att sprida bilder och filmer där barn utsätts för sexuella övergrepp är en vedervärdig handling. Varje gång bilden visas innebär en ny kränkning av offret, säger justitie- och migrationsminister Morgan Johansson.

Enligt lagförslaget ska det lägsta straffet för grovt barnpornografibrott höjas från sex månaders till ett års fängelse. Vid skildring av barn i pornografisk bild föreslås det räcka för straffansvar att gärningsmannen borde ha misstänkt att barnet var under 18 år. Tidigare krävdes att gärningsmannen visste barnets ålder. Därmed utökas kriminaliseringen.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 maj 2020.

Presskontakt

Sofie Rudh
Pressekreterare hos justitie- och inrikesminister Morgan Johansson och pressamordnare på Justitiedepartementet
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 072-545 74 21
e-post till Sofie Rudh