Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Pressmeddelande från Justitiedepartementet

Brottsbalken i modern översättning till engelska

Publicerad

Nu finns en komplett och modern översättning av brottsbalken till engelska. The Swedish Criminal Code kommer att hållas aktuell genom löpande uppdateringar.

Den tidigare översättningen är från 1999 och inga ändringar som beslutats sedan dess finns med. Den nya brottsbalksöversättningen kommer att hållas aktuell genom att ändringar översätts och förs in i den engelska versionen i samband med publiceringen av lagändringen i Svensk författningssamling. Språket i den nya översättningen är modernt och könsneutralt. För att underlätta en jämförande läsning presenteras de svenska och engelska texterna bredvid varandra, paragraf för paragraf, i samma dokument. Tillgången till en engelsk översättning av brottsbalken underlättar det straffrättsliga samarbetet inom EU och internationellt, till exempel när det gäller begäran om internationell rättslig hjälp. Översättningen kan också bidra till att sprida kunskap och öka förståelsen för det svenska straffrättsliga systemet.

– Nu är översättningen klar och vi är väldigt nöjda med resultatet. Jag har förstått att det är många som efterfrågar brottsbalken på engelska och vi hoppas att den här nyöversättningen tillgodoser deras behov, säger justitie- och migrationsminister Morgan Johansson.

Presskontakt

Sofie Rudh
Pressekreterare hos justitie- och inrikesminister Morgan Johansson och pressamordnare på Justitiedepartementet
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 072-545 74 21
e-post till Sofie Rudh