Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han inrikesminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 21 januari 2019 var han närings- och innovationsminister. 

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han inrikesminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 21 januari 2019 var han närings- och innovationsminister. 

Pressmeddelande från Justitiedepartementet

Ett mer effektivt utbyte av brottmålsdomar mot tredjelandsmedborgare

Publicerad

Regeringen har i dag fattat beslut om att tillsätta en särskild utredare för att analysera i vilken utsträckning ett EU-gemensamt system som ska förbättra utbytet av uppgifter om domar mot tredjelandsmedborgare innebär behov av ändringar även i svensk rätt. Regeringen utser Erik Leijonram till utredare, som i sitt uppdrag också ska lämna nödvändiga författningsförslag.

Förra året antog EU en förordning som syftar till att förbättra utbytet av uppgifter i belastningsregistren mellan EU:s medlemsländer. Genom ett nytt system, kallat Ecris-TCN, ska medlemsstaterna kunna identifiera vilka andra medlemsstater som har meddelat domar mot tredjelandsmedborgare. Tredjelandsmedborgare är människor som är medborgare i länder utanför EU. Förordningen omfattar också EU-medborgare som även är medborgare i ett tredjeland.

En av de identitetsuppgifter som ska registreras i det nya systemet är den dömdes fingeravtryck. De ska enligt förordningen registreras om de har samlats in under ett brottmålsförfarande och i samtliga fall när en tredjelandsmedborgare dömts till fängelse i minst sex månader. I uppdraget som regeringen nu har beslutat om ingår att lämna förslag som innebär att fingeravtryck kommer att börja tas upp av de som har dömts till fängelse i minst sex månader.

Det nya systemet kommer att tillämpas tidigast i juni 2022 och utredningen får till den 1 februari 2021 på sig att lämna sina förslag.

Utredaren Erik Leijonram är chefsjurist vid Finansinspektionen. Han har tidigare bland annat varit rådman vid Linköpings tingsrätt och chef för sektionen för verksjuridik på Kriminalvården.

Presskontakt

Per Strängberg
Pressekreterare hos inrikesminister Mikael Damberg
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han inrikesminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 21 januari 2019 var han närings- och innovationsminister. 

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han inrikesminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 21 januari 2019 var han närings- och innovationsminister.