Pressmeddelande från Infrastrukturdepartementet

Förslag på ny modell för effektivare bredbandsutbyggnad

Publicerad

Digitaliseringsminister Anders Ygeman tog idag emot Post och telestyrelsens (PTS) förslag till ny stödmodell för bredbandsutbyggnad i Sverige.

PTS förslaget kommer nu beredas i regeringskansliet. Regeringen kommer att fatta beslut i ärendet under våren.

- Den nya modellen för bredbandsstödet ska vara effektivare, spetsigare och tydligare, säger digitaliseringsminister Anders Ygeman.

- Sverige har Europas bästa täckning av höghastighetsbredband. Regeringens satsningar kommer påskynda utbyggnaden ytterligare så att alla hushåll och företag ska få tillgång till snabbt bredband senast 2025, avslutar Ygeman.

Presskontakt

Fredrik Persson
Pressekreterare hos energi- och digitaliseringsminister Anders Ygeman
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-072 81 36
e-post till Fredrik Persson

Bakgrund och länk

PTS fick 27 juni 2019 i uppdrag att konkretisera hur ett framtida stöd för utbyggnaden av snabbt bredband skulle kunna utformas på ett effektivt sätt.