Pressmeddelande från Socialdepartementet

Fortsatt satsning på en stärkt process vid utskrivning från sjukhus

Publicerad

Regeringen beviljar för tredje året i rad Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) 12 miljoner kronor för att stödja processen vid utskrivning från sjukhus.

– Det är glädjande att de första två åren med ny lagstiftning har gett positiva effekter, och det är angeläget att det pågående utvecklingsarbetet fortsätter under 2020. Regeringen vill se en utökad samverkan mellan berörda vårdinstanser då patienter blir utskrivna så att de som har behov av fortsatt vård känner sig trygga vid hemkomsten, säger socialminister Lena Hallengren.

På regeringens initiativ antog riksdagen under 2017 en ny lag om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård. Den nya lagen trädde i kraft den 1 januari 2018. Lagen syftar till att främja en god vård samt en socialtjänst av god kvalitet för dem som efter utskrivning från sluten vård behöver insatser från socialtjänsten, den kommunalt finansierade hälso- och sjukvården eller den av regionerna finansierade öppna vården.

Ett brett utvecklingsarbete pågår i hela landet. Regeringens bedömning är att samverkan mellan kommuner och regioner har förbättrats, vilket är avgörande för att man som patient ska känna sig trygg vid hemkomsten. Antalet vårddagar på sjukhus för utskrivningsklara patienter har minskat och andelen patienter som får åka hem samma dag som de bedöms utskrivningsklara har ökat. Under 2020 kommer bland annat nya arbetssätt i hemsjukvård och läkarmedverkan i hemsjukvården att stå i fokus.

SKR ska till Socialdepartementet redovisa arbetet med att stödja samverkan vid utskrivning från sjukhus. Detta ska ske senast den 31 mars 2021.

Presskontakt

Jasmina Sofic
Pressekreterare hos socialminister Lena Hallengren
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-085 72 64
e-post till Jasmina Sofic

Prenumerera på Socialdepartementets nyheter