Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 4 februari 2021 var hon miljö- och klimatminister samt vice statsminister.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var hon minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat samt vice statsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 25 maj 2016 var hon biståndsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 4 februari 2021 var hon miljö- och klimatminister samt vice statsminister.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var hon minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat samt vice statsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 25 maj 2016 var hon biståndsminister.

Pressmeddelande från Miljödepartementet

Isabella Lövin värd för möte om cirkulär ekonomi

Publicerad

Sverige ska ställa om till en mer hållbar produktion och konsumtion av varor och tjänster. Därför har miljö- och klimatminister Isabella Lövin idag bjudit in näringsliv och civilsamhälle till ett möte om hur det ska genomföras.

– Vi ska bort från köp-och-släng och istället återanvända och återvinna. Sverige är ett av de länder i världen som har bäst förutsättningar att gå före och visa att en fossilfri värld med en cirkulär ekonomi är möjlig., säger miljö- och klimatminister Isabella Lövin.

Regeringen vill genom en nationell strategi för cirkulär ekonomi ta ett helhetsgrepp på frågan om hållbar produktion och konsumtion av varor och tjänster. Strategin ska bidra till genomförandet av de nationella miljö- och klimatmålen och till EU:s arbete med cirkulär ekonomi.

– Samhällsomställningen till cirkulär ekonomi är både stor, och nödvändig för att uppnå klimatmålen. Vi kan inte fortsätta att producera och konsumera som idag. Det finns också stora möjligheter att utveckla innovationer och nya affärsmodeller, säger miljö- och klimatminister Isabella Lövin.

Miljödepartementet har idag bjudit in olika branscher och organisationer till mötet för att ge inspel till det pågående arbetet med strategin för cirkulär ekonomi.

Presskontakt

Jakob Lundgren
Pressekreterare hos miljö- och klimatminister samt vice statsminiser Isabella Lövin
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 4 februari 2021 var hon miljö- och klimatminister samt vice statsminister.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var hon minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat samt vice statsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 25 maj 2016 var hon biståndsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 4 februari 2021 var hon miljö- och klimatminister samt vice statsminister.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var hon minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat samt vice statsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 25 maj 2016 var hon biståndsminister.

Cirkulär ekonomi

Den cirkulära ekonomin bygger på att material och produkter utgör resurser i kretsloppet där de utformas för att kunna återbrukas eller materialåtervinnas. Till exempel genom att varor produceras på ett sådant sätt att de håller längre tid, kan repareras eller återanvändas. I omställningen till en cirkulär ekonomi behövs ny teknik, nya innovativa produkter och tjänster, hållbara och resurseffektiva affärsmodeller och möjligheter att konsumera hållbart. I dagens ”linjära” ekonomi överutnyttjas många resurser och stora mängder avfall skapas.