Pressmeddelande från Utbildningsdepartementet

Kunskapsresan – utbildningsministern praktiserar i Vänersborg

Publicerad

I morgon, onsdag den 29 januari, praktiserar utbildningsminister Anna Ekström som lärare under en lektion på Vuxenutbildningen i Vänersborg med elever som studerar yrkespaket mot bristyrken, samt en matematiklektion på Birger Sjöberggymnasiet i Vänersborg. På morgonen kommer ministern även att inledningstala vid slutkonferensen för projektet En skola för alla i Trollhättan.

Utbildningsminister Anna Ekström genomför nu en kunskapsresa, där hon besöker olika förskolor och skolor i alla Sveriges län för att praktisera som lärare. Kunskapsresan inleddes hösten 2019 och fortsätter under 2020.
 
Syftet med resan är att öka kunskapen om lärares och elevers förutsättningar runt om i landet, och att uppmärksamma skolor och lärare som har arbetat framgångsrikt med att höja kunskapsresultaten. Det kan till exempel handla om satsningar som gjort att eleverna lärt sig mer, om skolor som lyckas bra trots svåra förutsättningar eller skolor som framgångsrikt skapat en trygg miljö med studiero för alla elever.
 
Under kunskapsresan kommer Anna Ekström att få ta del av de möjligheter och problem en vanlig lärare möter i sin vardag och delta i olika pedagogiska situationer.

Program

Tid: 9.00 Talar vid konferensen En skola för alla
Plats: Innovatum Science Center, Åkerssjövägen 16 i Trollhättan
 
Tid: 11.30 Praktiserar på Vuxenutbildningen i Vänersborg
Plats: Vänerparken 5 i Vänersborg
 
Tid: 14.00 Praktiserar på Birger Sjöberggymnasiet
Plats: Idrottsgatan 3 i Vänersborg
 
Tid för intervjuer finns – kontakta Anja L Sundberg.

Presskontakt

Anja L Sundberg
Pressekreterare hos utbildningsminister Anna Ekström
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-116 77 45
e-post till Anja L Sundberg