Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Landsbygdsministern diskuterar miljö- och klimatrelaterade utmaningar i Bryssel

Publicerad

På måndag åker landsbygdsminister Jennie Nilsson till Bryssel för att delta i EU:s jordbruks- och fiskeråd. Kroatien, som tog över ordförandeskapet från Finland den 1 januari, väntas under mötet redogöra för sina prioriteringar och sitt arbetsprogram på jordbruks- och fiskeområdet. Vid mötet kommer EU-ländernas jordbruks- och fiskeministrar därutöver att diskutera övergångsförordningar för den gemensamma jordbrukspolitiken för året 2021.

På jordbruksområdet kommer kroaternas ordförandeskap att domineras av förhandlingarna om den framtida gemensamma jordbrukspolitiken, CAP, efter 2020. Vad gäller fiskefrågorna prioriterar ordförandeskapet bland annat den fortsatta hanteringen av förslaget till förordningen för europeiska havs- och fiskerifonden.

På skogssidan kommer Kroatien att fortsätta diskussionerna om EU:s skogsstrategi för perioden efter 2020 och på djur-, växt- och livsmedelsområdet avser man driva på för ett likvärdigt växtskydd inom EU. Kroatien har även aviserat att arbetet med övervakning och förebyggande åtgärder mot smittsamma djursjukdomar ska prioriteras.

På rådsmötet kommer EU-kommissionen också att presentera de jordbruksrelaterade delarna av den gröna given, ett initiativ som omfattar en färdplan och ett åtgärdspaket med syfte att möta de klimat- och miljörelaterade utmaningar som EU står inför.

– Regeringen välkomnar EU-kommissionens initiativ, dess koppling till jordbruket och avsikten att beakta miljö- och klimatfrågorna brett inom EU. Hållbara livsmedelssystem bör, utöver fokus på en konkurrenskraftig och hållbar livsmedelsproduktion, även innehålla verktyg som underlättar hållbara och hälsomässiga val för konsumenter, säger landsbygdsminister Jennie Nilsson.  

För mer information eller intervjuförfrågningar kontakta Simon Andersson.

Presskontakt

Simon Andersson
Pressekreterare hos landsbygdsminister Jennie Nilsson
Telefon (växel) 08-405 10 00

Mer om arbetet i EU:s jordbruk- och fiskeråd (Agrifish)

Sverige i EU

På sidan Sverige i EU här på regeringens webbplats hittar du bland annat artiklar från toppmöten i Europeiska rådet och möten i ministerrådet. Du kan också läsa mer om regeringens övergripande prioriteringar för EU-arbetet och om gemensamma strategier. Här finns också länkar till mer information om EU:s institutioner och en kalender över kommande EU-möten.

Prenumerera på Näringsdepartementets nyheter