Pressmeddelande från Justitiedepartementet

Ökad trygghet i rättssalen – förbud mot spridning av bilder från rättegångar

Publicerad

Regeringen föreslår att spridning av bilder från rättegångar ska kriminaliseras. Syftet är att stärka tryggheten hos målsägande och vittnen och att öka viljan att medverka i rättsprocesser.

I dag riskerar bilder och filmer som har tagits i strid med förbudet mot att fotografera under rättegångar att spridas på exempelvis sociala medier och på internet. Genom att förhindra spridning stärks tryggheten i svenska domstolar och viljan att medverka i rättegångar ökar.

– Den som är vittne eller målsägande ska känna sig trygg i rättssalen. Det är avgörande både för att enskilda ska våga vittna och för samhällets förmåga att klara upp brott, säger justitie- och migrationsminister Morgan Johansson.  

Enligt det förslag som regeringen lämnar ska kriminaliseringen gälla bilder på enskilda och ha en straffskala som omfattar böter och fängelse i högst 6 månader. Det största problemet bedöms vara privatpersoner som fotograferar och lägger ut bilder. Grundlagsskyddade medier omfattas inte av förbudet.

Förslaget lämnas i en lagrådsremiss som regeringen i dag har överlämnat till Lagrådet. Lagändringarna föreslås träda ikraft den 1 juli 2020.

Kontakt

Sofie Rudh
Pressekreterare hos justitie- och migrationsminister Morgan Johansson och pressamordnare på Justitiedepartementet
Mobil 072-545 74 21
e-post till Sofie Rudh