Pressmeddelande från Utrikesdepartementet

Regeringen antar ny strategi för utvecklingssamarbetet med Rwanda

Publicerad

Regeringen har idag beslutat om en ny femårig strategi för Sveriges utvecklingssamarbete med Rwanda. Strategin ska bidra till en fortsatt fredlig demokratisk utveckling och ökad jämställdhet, byggd på en inkluderande och miljömässigt hållbar ekonomisk tillväxt.

Regeringen har idag antagit en ny strategi för utvecklingssamarbetet med Rwanda för åren 2020–2024.

Rwanda är ett av världens fattigaste länder, trots en stark ekonomisk tillväxt. Den politiska situationen präglas av folkmordet mot tutsier 1994, och försoningsprocessen pågår fortfarande.

  • Rwanda har gjort framsteg inom ekonomiska och sociala rättigheter, liksom för jämställdhet, säger Peter Eriksson, minister för internationellt utvecklingssamarbete. Genom den nya strategin ska Sverige bidra till en större delaktighet i de demokratiska processerna för Rwandas befolkning. Deltagandet för kvinnor och ungdomar stärks, inte minst genom inriktningen på sexuella och reproduktiva rättigheter och hälsa.

Med den nya strategin ökar Sverige också sitt engagemang för att bidra till en miljömässigt hållbar och inkluderande tillväxt.

  • Tillgång till el är en nyckelfaktor för att skapa jobb och minska fattigdomen. Vi ser att den snabba tillväxten sätter hårt tryck på landets naturresurser och biologiska mångfald. Därför är det viktigt att Sverige kan bidra till ökad användning av el från förnybara källor.
    Den nya strategin omfattar totalt 1,25 miljarder kronor för femårsperioden 2020–2024.

Presskontakt

Hanna Hessling
Pressekreterare hos minister för internationellt utvecklingssamarbete Peter Eriksson
Telefon (växel) 08-405 10 00