Pressmeddelande från Kulturdepartementet

Regeringen ger två miljoner till Världsantidopningsbyrån

Publicerad

Sedan 20 år tillbaka ger Sveriges regering varje år pengar till Världsantidopingsbyrån (WADA) för deras arbete för en dopningsfri idrott. I år har regeringen beslutat att ge 204 364 US-dollar, vilket är cirka 2 000 000 svenska kronor, i bidrag till WADA:s verksamhet 2020.

– Antidopningsarbetet är oerhört viktigt, både för utövare och för publiken, men också för trovärdigheten för idrotten. Genom Sveriges stöd till det globala antidopningsarbetet bidrar vi till en dopningsfri idrott på lika villkor, säger idrottsminister Amanda Lind.

I år kommer WADA särskilt att prioritera att genomföra och stödja idrotts- och antidopningsorganisationer i den nya Världsantidopningskoden som träder i kraft 2021. Den nya koden ger bland annat större tyngd åt de aktivas rättigheter samt lägger större tonvikt vid hälsa som motiv för att bekämpa doping inom idrotten. WADA kommer även arbeta med att följa upp de senaste årens dopningsbrott i Ryssland samt arbeta för att stärka de aktiva idrottarnas röst.

Presskontakt

Josefin Sasse
Pressekreterare hos kultur- och demokratiminister samt minister med ansvar för idrottsfrågorna Amanda Lind
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-077 94 69
e-post till Josefin Sasse

Världsantidopningsbyrån

Världsantidopningsbyrån (WADA) bildades år 1999 på initiativ av den Internationella olympiska kommittén, regeringar och företrädare för mellanstatliga organisationer i hela världen