Pressmeddelande från Justitiedepartementet

Sekretesskyddet för hotade personer stärks och hyrestvister kan handläggas på ett mer effektivt sätt

Publicerad

Regeringen har i dag överlämnat en lagrådsremiss till Lagrådet med förslag som gör det möjligt att hålla hemligt var parter i hyres- och arrendenämnder som lever med en hotbild har sin bostad. Regeringen lämnar även förslag som bidrar till att hyrestvister kan avgöras betydligt snabbare än i dag.

I dagsläget finns ingen möjlighet att hålla hemligt var parter i hyres- och arrendenämnder som lever med en hotbild har sin bostad. Det beror på att hyres- och arrendenämnder registrerar fastighetsbeteckningar, som i princip fungerar som en adressuppgift, i sina ärenden, samtidigt som fastighetsbeteckningar undantas från det sekretesskydd som finns för att skydda hotade och förföljda personer. Genom regeringens förslag blir det möjligt att sekretessbelägga fastighetsbeteckningar i hyres- och arrendenämnder, så att hotade och förföljda personer kan skyddas i den verksamheten.

Regeringen föreslår också att möjligheten för en part att åberopa ny bevisning i mål om ändring av hyresvillkor i Svea hovrätt begränsas.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2020.

Kontakt

Sofie Rudh
Pressekreterare hos justitie- och migrationsminister Morgan Johansson och pressamordnare på Justitiedepartementet
Mobil 072-545 74 21
e-post till Sofie Rudh