Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Pressmeddelande från Justitiedepartementet

Skärpta regler om utländska månggiften

Publicerad

I dag har justitie- och migrationsminister Morgan Johansson tagit emot betänkandet Skärpta regler om utländska månggiften (SOU 2020:2).

– Vi är en feministisk regering. Månggiften representerar en syn på äktenskapet som inte är förenlig med svensk jämställdhetspolitik. Det är viktigt att alla, oavsett härkomst, kan skyddas mot månggifte, säger Morgan Johansson.

Det är i Sverige inte tillåtet att ingå äktenskap när man redan är gift. Månggifte är dock tillåtet i flera andra länder och förekomsten av månggiften i Sverige har ökat på senare år.

Utredningen Strängare regler om utländska månggiften har haft i uppdrag att ta ställning till hur det kan förhindras att sådana utländska månggiften som ingåtts av parter utan tidigare anknytning hit består i Sverige. Särskild utredare har varit Anne Kuttenkeuler, hovrättsråd och vice ordförande i Svea hovrätt.

Utredningen föreslår att ett äktenskap som har ingåtts av den som redan är gift inte ska erkännas i Sverige – även om parterna saknade anknytning hit när äktenskapet ingicks. I betänkandet lämnas också andra förslag, bland annat att bättre information om giltigheten av utländska äktenskap här i Sverige ska lämnas till berörda personer.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2021.

Presskontakt

Sofie Rudh
Pressekreterare hos justitie- och inrikesminister Morgan Johansson och pressamordnare på Justitiedepartementet
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 072-545 74 21
e-post till Sofie Rudh