Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 - 17 december 2020 var han minister för internationellt utvecklingssamarbete.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var han bostads- och digitaliseringsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 - 17 december 2020 var han minister för internationellt utvecklingssamarbete.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var han bostads- och digitaliseringsminister.

Pressmeddelande från Utrikesdepartementet

Sverige ökar stödet för insatser i Sudan

Publicerad

Sverige står idag, 17 januari, tillsammans med Storbritannien och FN:s kontor för humanitär samordning (OCHA) värd för ett humanitärt givarmöte i London med fokus på utvecklingen i Sudan.

- Det svåra humanitära läget i Sudan kräver en samlad ansats och stöd från det internationella samfundet. Annars riskerar den positiva utvecklingen vi ser i Sudan att brytas och situationen för redan utsatta människor drastiskt försämras, säger Peter Eriksson, minister för internationellt utvecklingssamarbete.

Sudan befinner sig i en snabb politisk förändringsprocess efter att förre presidenten Omar al-Bashir avsattes våren 2019 efter 30 år vid makten och en transitionsregering tillsattes. Landet befinner sig fortsatt i en svår ekonomisk kris och de humanitära behoven ökar snabbt. Givarmötet syftar till att mobilisera finansiellt stöd till FNs humanitära respons i landet. Det internationella samfundet behöver agera snabbt i början på året för att man ska kunna nå så många som möjligt i behov av hjälp.

Sverige är en av de största givarna i Sudan och kommer vid mötet idag att annonsera ett stöd för 2020 på 150 miljoner kronor till olika organisationer.

Per Olsson Fridh, statssekreterare hos Peter Eriksson företräder Sverige vid mötet.

Presskontakt

Hanna Hessling
Pressekreterare hos minister för internationellt utvecklingssamarbete Peter Eriksson
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 - 17 december 2020 var han minister för internationellt utvecklingssamarbete.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var han bostads- och digitaliseringsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 - 17 december 2020 var han minister för internationellt utvecklingssamarbete.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var han bostads- och digitaliseringsminister.