Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november var han energi- och digitaliseringsminister.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november var han energi- och digitaliseringsminister.

Pressmeddelande från Infrastrukturdepartementet

Uppdrag för tillvaratagande av forum för smarta elnäts resultat

Publicerad

Regeringen har gett i uppdrag till Energimyndigheten och Energimarknadsinspektionen att ta fram förslag på hur forumet för smarta elnäts arbete kan tas vidare i respektive myndighets verksamhet.

Forum för smarta elnät, som tillsattes för perioden 2016-2019, har varit ett initiativ från regeringen i syfte att bland annat motivera, informera och planera för utvecklingen av tjänster och teknik som bidrar till en effektiv utveckling av elnäten. Bland annat har strategier för smarta elnät i såväl det internationella som det nationella arbetet presenterats.

Mer om det arbete som gjorts går att finna på www.swedishsmartgrid.se

Uppdragen ges i form av ändringar i myndigheternas respektive regleringsbrev.

Uppdraget ska redovisas av de respektive myndigheterna i en gemensam rapport till regeringen senast den 20 mars 2020.

Presskontakt

Fredrik Persson
Pressekreterare hos energi- och digitaliseringsminister Anders Ygeman
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november var han energi- och digitaliseringsminister.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november var han energi- och digitaliseringsminister.