Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Pressmeddelande från Socialdepartementet

Utredare föreslår förbättrade arbetsvillkor för personliga assistenter

Publicerad

Utredningen om översyn av yrket personlig assistent har idag överlämnat sitt betänkande, Översyn av yrket personlig assistent – ett viktigt yrke som förtjänar bra villkor (SOU 2020:1), till socialminister Lena Hallengren. I utredningen föreslås bland annat ett krav på att arbetsgivare ska tillämpa kollektivavtalsliknande villkor.

– Personliga assistenter är en av Sveriges största yrkesgrupper och de gör oerhörda samhällsinsatser. Det är viktigt att alla som jobbar inom yrket ska ha schyssta arbetsvillkor. Vi kommer nu att läsa igenom utredningen och ta ställning till förslagen, säger socialminister Lena Hallengren.

– Personliga assistenters arbetsvillkor behöver förbättras. Det är assistenternas arbetsgivare som ansvarar för sina anställdas arbetsvillkor. Men regeringen behöver se till att det finns förutsättningar för att arbetsgivarna ska kunna ge sina assistenter kompetensutveckling, stöd och goda villkor, säger utredaren Lars Lööw.

Ungefär 100 000 personer arbetar som personlig assistent. De allra flesta trivs med sitt arbete och skulle rekommendera yrket till andra men enligt utredningen finns tre huvudsakliga utmaningar inom yrket; personliga assistenter behöver få tryggare anställningsvillkor, arbetsmiljöarbetet behöver utvecklas och osäkerheten kring arbetsuppgifter behöver minska.

I utredningen lämnas flera förslag på vad regeringen bör göra för att förbättra personliga assistenters arbetsvillkor. Det föreslås bland annat att regeringen:

  • inför ett krav på att arbetsgivare ska tillämpa kollektivavtalsliknande villkor
  • ger Socialstyrelsen i uppdrag att ta fram ett nationellt utbildnings- och kunskapsmaterial anpassat till personlig assistans
  • ger privata assistansbolag ansvar för att finansiera sina assistenters sjuklönekostnader
  • ger Inspektionen för vård och omsorg (IVO) i uppdrag att genomföra en tillsyn av hur egenvård och vård på delegation fungerar vid personlig assistans.

Kontakt

Lars Lööw, särskild utredare
073-349 94 99

Presskontakt

Jasmina Sofic
Pressekreterare hos socialminister Lena Hallengren
Telefon (växel) 08-405 10 00