Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Pressmeddelande från Justitiedepartementet

Utredning om Migrationsverkets bedömningar av asylansökningar överlämnad

Publicerad

I dag har utredaren Ingela Fridström lämnat över förslag till justitie- och migrationsminister Morgan Johansson som handlar om Migrationsverkets bedömningar av asylansökningar.

Arkiverade filmer finns hos Riksarkivet

Här fanns tidigare en film publicerad. Filmer sparas vanligtvis i sex månader på regeringen.se. Därefter arkiveras de hos Riksarkivet. Om du vill se filmen vänligen vänd dig till Riksarkivet. Filmer som producerats efter januari 2019 finns också tillgängliga på Regeringskansliets Youtubekanal.

Utredaren föreslår att Migrationsverket får en utökad möjlighet att bedöma en asylansökan som uppenbart ogrundad och fatta beslut om avvisning med omedelbar verkställighet. Det handlar om de fall när sökanden kommer från ett land som finns upptaget på en förteckning över säkra ursprungsländer. Men ett sådant beslut får endast fattas om landet även efter en individuell prövning av den sökandens skäl kan betraktas som säkert för honom eller henne. Utredaren bedömer att Migrationsverket är bäst lämpat för att upprätta förteckningen.

Förslaget kommer nu att remitteras och därefter beredas i Regeringskansliet.

Utredaren Ingela Fridström är kammarrättsråd och vice ordförande vid Kammarrätten i Stockholm.

Presskontakt

Adriana Haxhimustafa
Pressekreterare hos justitie- och migrationsminister Morgan Johansson
Telefon (växel) 08-405 10 00