Åsa Lindhagen har bytt ansvarsområde, från den 5 februari är hon finansmarknadsminister och biträdande finansminister.

Jämställdhetsminister samt minister med ansvar för arbetet mot diskriminering och segregation.

-
Pressmeddelande från Arbetsmarknadsdepartementet

Åsa Lindhagen träffar Barnrättsdelegationen och talar på Barnkonventionsdagen

Publicerad

Den 4 februari träffar jämställdhetsminister Åsa Lindhagen Barnrättsdelegationen. Samma dag talar hon även på Barnkonventionsdagen i Stockholm.

Barnrättsdelegationen är ett forum för dialog mellan regeringen och civilsamhällesorganisationer i Sverige som arbetar med barnets rättigheter nationellt och internationellt. Delegationen inrättades av regeringen 2016. På mötet den 4 februari ska delegationen diskutera vad nästa steg är efter att barnkonventionen blivit svensk lag och vilka möjligheter och utmaningar som finns i arbetet framöver.

– Det är en stor framgång att barnkonventionen har blivit svensk lag. Det innebär dock inte att arbetet med att uppfylla barns rättigheter är färdigt. Nu behöver vi jobba vidare med att se till att barns rättigheter tillgodoses och att barn ges goda uppväxtvillkor. I det arbetet är barnrättsdelegationen en viktig aktör, säger Åsa Lindhagen.

Barnkonventionsdagen är en konferens som handlar om vad det innebär att barnkonventionen blivit svensk lag. Fokus ligger både på vad det innebär juridiskt att konventionen blir lag och hur man praktiskt förverkligar den. Konferensen vänder sig till personer som jobbar med barn antingen inom skolan, socialtjänsten eller hos en myndighet, liksom chefer inom kommun och förvaltning.

Barnrättsdelegationen

Barnrättsdelegationen består av representanter från Stiftelsen Allmänna Barnhuset, Barnombudsmannen, Barnrättsbyrån, Bris, ECPAT, Friends, Global Child Forum, LSU (Sveriges Ungdomsorganisationer), Maskrosbarn, Nätverket för barnkonventionen, PLAN Sverige, RBU (Riksförbundet för rörelsehindrade barn och unga), Rädda Barnen, Rädda barnens ungdomsförbund, SOS barnbyar, Synskadades riksförbund, UNICEF Sverige och World Childhood Foundation.

Maskrosbarn och Barnrättsbyrån är nya organisationer i delegationen och deltar på sitt första möte den 4 februari 2020.

Presskontakt

Nicole Goufas
Pressekreterare hos jämställdhetsminister samt minister med ansvar för arbetet mot diskriminering och segregation Åsa Lindhagen
Telefon (växel) 08-405 10 00