Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 1 oktober 2019 och den 30 november 2021 var hon civilminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 1 oktober 2019 och den 30 november 2021 var hon civilminister.

Pressmeddelande från Finansdepartementet

Bättre skydd och vägledning för konsumenter

Publicerad

Regeringen har idag gett Konsumentverket olika uppdrag som ska stärka upp på konsumentområdet. Det handlar dels om att förbättra vägledningen till konsumenter, dels om att analysera situationen på marknaden för konsumentkrediter och risker för överskuldsättning.

I det ena uppdraget ska Konsumentverket arbeta för att förbättra vägledningen till konsumenterna, bland annat genom att samverka med andra som kan hjälpa konsumenter som är i särskilt behov av stöd, till exempel äldre. Det handlar också om att konsumenter ska kunna få mer behovsanpassad digital hjälp i konsumentupplysningstjänsten Hallå konsument.

– Vi ser att de alltmer komplexa konsumentmarknaderna ökar konsumenters behov av information och vägledning. Vissa konsumenter kan även vara i behov av personligt anpassade stödinsatser, bland annat äldre personer eller personer med små ekonomiska marginaler. Vi vill därför erbjuda stödverktyg och utbildning till olika aktörer som kan hjälpa konsumenter att ta tillvara sina intressen, säger civilminister Lena Micko.

Tänkbara sådana aktörer kan förutom myndigheter och kommuner vara yrkesföreningar och organisationer från civilsamhället. Uppdraget ges bland annat mot bakgrund av att den konsumentvägledning som många kommuner frivilligt erbjuder totalt sett har minskat.

I det andra uppdraget ska Konsumentverket analysera situationen på marknaden för konsumentkrediter och risker för överskuldsättning.

– En rad insatser har genomförts på senare år för att motverka att konsumenter får problem med skulder. Det finns nu anledning att göra en analys av situationen på marknaden för konsumentkrediter och se om förbättringar av konsumentskyddet behöver göras, säger civilminister Lena Micko.

Uppdraget ska genomföras i nära samverkan med Finansinspektionen och Kronofogdemyndigheten.

Presskontakt

Jonas Lannering
Pressekreterare hos civilminister Lena Micko
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 1 oktober 2019 och den 30 november 2021 var hon civilminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 1 oktober 2019 och den 30 november 2021 var hon civilminister.