Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Ett effektivare informationsutbyte för Migrationsverket i olika ärenden om uppehållstillstånd för arbete

Publicerad

Regeringen har i dag beslutat om förordningsändringar som syftar till att underlätta ett elektroniskt utlämnande av uppgifter från Skatteverket och Försäkringskassan till Migrationsverket i olika ärenden om uppehållstillstånd för arbete.

Migrationsverket har begärt förordningsändringar för att möjliggöra ett effektivt informationsutbyte med Skatteverket och Försäkringskassan i ärenden som rör uppehållstillstånd för arbete och olika kategorier av tillstånd för arbete. Enligt Migrationsverket är myndigheterna överens om att informationsutbytet ska ske genom att uppgifter lämnas på medium för automatiserad behandling. För att detta ska fungera finns behov av sekretessbrytande förordningsbestämmelser som omfattar de för Migrationsverket viktiga uppgifterna.

Ett effektivt informationsutbyte mellan Migrationsverket och andra myndigheter i ärenden om uppehållstillstånd för arbete är mycket angeläget. Regeringen har lyssnat på vad de berörda myndigheterna behöver. Därför har regeringen nu beslutat de av Migrationsverket efterfrågade förordningsändringarna, som träder i kraft den 1 april 2020.

Presskontakt

Adriana Haxhimustafa
Pressekreterare hos justitie- och migrationsminister Morgan Johansson
Telefon (växel) 08-405 10 00