Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 5 februari 2021 och den 30 november 2021 var han miljö- och klimatminister samt vice statsminister.

Mellan den 2 oktober 2019 och den 4 februari 2021 var han finansmarknads- och bostadsminister, biträdande finansminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 1 oktober 2019 var han finansmarknads- och konsument­minister, biträdande finansminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 5 februari 2021 och den 30 november 2021 var han miljö- och klimatminister samt vice statsminister.

Mellan den 2 oktober 2019 och den 4 februari 2021 var han finansmarknads- och bostadsminister, biträdande finansminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 1 oktober 2019 var han finansmarknads- och konsument­minister, biträdande finansminister.

Pressmeddelande från Finansdepartementet

Förbättrad tillsyn av ödehus för kommunerna

Publicerad

Boverket ska utreda möjligheten för kommunernas byggnadsnämnder att ta ut avgifter i samband med tillsynsärenden. Syftet är att ge dem bättre förutsättningar att arbeta med tillsyn. Problemen med exempelvis förfallna ödehus, olovligt byggande och undermålig ventilation kan då åtgärdas snabbare än i dag.

Kommunernas byggnadsnämnder ansvarar för olika tillsynsfrågor. Byggnadsnämndernas tillsyn är viktig för en rättssäker och effektiv plan- och bygglagstiftning. Samtidigt har flera rapporter uppmärksammat brister i tillsynsarbetet.

- Att komma tillrätta med problemen med förfallna ödehus och ovårdade tomter är viktigt för en god vardagsmiljö för människor i hela landet. Men då behöver också kommunerna ges förutsättningarna att göra detta jobb, säger bostadsminister Per Bolund.

I uppdraget ingår också att utreda förutsättningarna att införa nya byggsanktionsavgifter där regeringen uppmärksammat vissa luckor. Byggsanktionsavgifter tas ut när bestämmelserna i plan- och bygglagen inte följs av den som bygger.

Uppdraget ska redovisas senast den 28 februari 2021.

Presskontakt

Hanna Björnfors
Pressekreterare hos finansmarknads- och bostadsminister Per Bolund
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 5 februari 2021 och den 30 november 2021 var han miljö- och klimatminister samt vice statsminister.

Mellan den 2 oktober 2019 och den 4 februari 2021 var han finansmarknads- och bostadsminister, biträdande finansminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 1 oktober 2019 var han finansmarknads- och konsument­minister, biträdande finansminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 5 februari 2021 och den 30 november 2021 var han miljö- och klimatminister samt vice statsminister.

Mellan den 2 oktober 2019 och den 4 februari 2021 var han finansmarknads- och bostadsminister, biträdande finansminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 1 oktober 2019 var han finansmarknads- och konsument­minister, biträdande finansminister.