Pressmeddelande från Utbildningsdepartementet

Förslag om konfessionella skolor på remiss

Publicerad

I januari överlämnade regeringens särskilda utredare Lars Arrhenius betänkandet Nya regler för skolor med konfessionell inriktning (SOU 2019:64) till utbildningsminister Anna Ekström. Nu går regeringen vidare med arbetet genom att skicka förslagen på remiss till berörda myndigheter, kommuner och aktörer inom civilsamhället.

– Nu får en bred krets av remissinstanser möjlighet att lämna synpunkter på utredningens förslag om nya regler för konfessionella skolor. Förslagen kommer därmed att belysas allsidigt och ge regeringen ett brett underlag för det fortsatta arbetet. Januariavtalet ska hållas och Sveriges internationella åtaganden uppfyllas, säger utbildningsminister Anna Ekström.

Remisstiden pågår fram till den 11 maj 2020.

Presskontakt

Anja L Sundberg
Pressekreterare hos utbildningsminister Anna Ekström
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-116 77 45
e-post till Anja L Sundberg