Innehållet publicerades under perioden

-
Pressmeddelande från Justitiedepartementet

Förstärkt skydd för demokratin och domstolarnas oberoende

Publicerad

Regeringen har i dag beslutat att tillsätta en parlamentarisk kommitté för att utreda ett förstärkt skydd för demokratin och domstolarnas oberoende.

Kommittén ska utreda formerna för ändring av grundlag och behovet av att ytterligare stärka skyddet för domstolarnas oberoende långsiktigt. Syftet är att stärka grundskyddet för de demokratiska strukturerna.

Kommittédirektiv: Förstärkt skydd för demokratin och domstolarnas oberoende, Dir. 2020:11

Kommittén ska också utreda behovet av ytterligare möjligheter att begränsa föreningsfriheten i syfte att möjliggöra en generell kriminalisering av deltagande i sammanslutningar som ägnar sig åt terrorism.

Uppdraget om att utreda formerna för ändring av grundlag och behovet av att stärka skyddet för domstolarnas oberoende bygger på januariavtalet, som är en sakpolitisk överenskommelse mellan regeringen, Centerpartiet och Liberalerna.

Uppdraget att utreda behovet av ytterligare begränsningar av föreningsfriheten ska redovisas senast den 15 mars 2021. Övriga delar ska redovisas senast den 15 februari 2023.

Kommittén kommer att vara sammansatt av företrädare för samtliga riksdagspartier. Justitierådet och ordföranden i Högsta domstolen Anders Eka kommer att vara ordförande i kommittén.

Presskontakt

Sofie Rudh
Pressekreterare hos justitie- och migrationsminister Morgan Johansson och pressamordnare på Justitiedepartementet
Mobil 072-545 74 21
e-post till Sofie Rudh