Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 4 februari 2021 var hon miljö- och klimatminister samt vice statsminister.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var hon minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat samt vice statsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 25 maj 2016 var hon biståndsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 4 februari 2021 var hon miljö- och klimatminister samt vice statsminister.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var hon minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat samt vice statsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 25 maj 2016 var hon biståndsminister.

Pressmeddelande från Miljödepartementet

Gabriel Wikström utses till nationell samordnare för Agenda 2030

Publicerad

Regeringen utser Gabriel Wikström till nationell samordnare för Agenda 2030. Tillsättandet av den nationella samordnaren är ett led i regeringens arbete med genomförandet av Agenda 2030.

Porträttbild på Gabriel Wikström och Isabella Lövin
Nationella samordnaren för Agenda 2030 Gabriel Wikström och statsrådet Isabella Lövin Foto: Ninni Andersson/Regeringskansliet

Agenda 2030, med 17 globala mål för hållbar utveckling, syftar till att utrota fattigdom och hunger, förverkliga de mänskliga rättigheterna för alla, uppnå jämställdhet och egenmakt för alla kvinnor och flickor samt säkerställa ett varaktigt skydd för planeten och dess naturresurser.

− Sverige ska vara ledande i arbetet med Agenda 2030. Vi ska bygga en hållbar värld för framtida generationer och alla aktörer behövs för att kunna ställa om till ett hållbart samhälle – i Sverige och globalt. Gabriel Wikström har med sin bakgrund den breda kunskap och förståelse som krävs för att driva det här arbetet framåt, säger statsrådet Isabella Lövin.

Gabriel Wikström har tidigare varit minister med ansvar för folkhälso- och sjukvårdsfrågor, kommunpolitiker och engagerad i ungdomsfrågor.

− Jag är glad och hedrad över att få ta mig an det här uppdraget. Jag kommer arbeta för att fokuset på Agenda 2030-frågorna stärks i våra kommuner, regioner, näringsliv, civilsamhället och akademin stärks, säger Gabriel Wikström.

Som nationell samordnare ska Gabriel Wikström arbeta för att stärka, främja och fördjupa olika aktörers arbete. Genom samverkan och partnerskap mellan olika samhällsaktörer ska gemensamma planer tas fram. Ett särskilt fokus i samordnarens arbete ska läggas på barns och ungas perspektiv och delaktighet och på dem som befinner sig i en särskilt utsatt situation.

Presskontakt

Anna Söderström
Pressekreterare hos miljö- och klimatminister samt vice statsminister Isabella Lövin
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 4 februari 2021 var hon miljö- och klimatminister samt vice statsminister.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var hon minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat samt vice statsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 25 maj 2016 var hon biståndsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 4 februari 2021 var hon miljö- och klimatminister samt vice statsminister.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var hon minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat samt vice statsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 25 maj 2016 var hon biståndsminister.

Regeringens arbete med Agenda 2030

Agenda 2030 är en gemensam utvecklings- och förändringsagenda för omställningen till ett hållbart samhälle i en globaliserad värld. Globala målen är integrerade och odelbara och balanserar de tre dimensionerna av hållbar utveckling: den ekonomiska, den sociala och den miljömässiga.

Regeringen kommer före sommaren att lämna en proposition till riksdagen med den samlade inriktningen för hur Sverige ska arbeta med genomförandet av Agenda 2030, såväl nationellt som inom EU och globalt.