Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 4 februari 2021 var hon miljö- och klimatminister samt vice statsminister.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var hon minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat samt vice statsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 25 maj 2016 var hon biståndsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 4 februari 2021 var hon miljö- och klimatminister samt vice statsminister.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var hon minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat samt vice statsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 25 maj 2016 var hon biståndsminister.

Isabella Lövin till ministermöte på IAEA:s konferens om nukleärt säkerhetsskydd

Publicerad

Den 10 februari deltar miljö- och klimatminister Isabella Lövin på ministerdelen under det internationella atomenergiorganet IAEA:s konferens om nukleärt säkerhetsskydd i Wien, Österrike.

– Internationellt samarbete är avgörande för att stärka det nukleära säkerhetsskyddet. IAEA har en central roll i det arbetet och det kommer jag framföra vid mötet i Wien, säger miljö- och klimatminister Isabella Lövin.

IAEA spelar en viktig roll när det gäller att stärka nukleärt säkerhetsskydd, kärnsäkerhet, strålskydd, transport- och avfallsäkerhet, samt deras många initiativ för att främja internationellt samarbete inom dessa områden.

Under konferensen kommer Isabella Lövin att hålla både EU:s och Sveriges nationella anförande. Under dagen väntas ministrarna även anta en ministerdeklaration om att nukleärt säkerhetsskydd är en prioriterad fråga och värdet av det internationella samarbetet med IAEA som koordinator. Deklarationen förväntas även innehålla en avsikt om att fortsätta utveckla och stärka det internationella samarbetet.

Presskontakt

Anna Söderström
Pressekreterare hos miljö- och klimatminister samt vice statsminister Isabella Lövin
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 4 februari 2021 var hon miljö- och klimatminister samt vice statsminister.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var hon minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat samt vice statsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 25 maj 2016 var hon biståndsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 4 februari 2021 var hon miljö- och klimatminister samt vice statsminister.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var hon minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat samt vice statsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 25 maj 2016 var hon biståndsminister.

Internationella atomenergiorganet IAEA

IAEA har i dag en bred verksamhet som spänner från ickespridning av kärnvapen till strålskydd, kärnsäkerhet, säker hantering av avfall och transporter, nukleärt säkerhetsskydd m.m. Vidare har IAEA ett omfattande tekniskt samarbete inom verksamhetsfältet. Miljödepartementet är huvudman för IAEA och ansvarar för frågor som rör kärnsäkerhet, strålskydd, nukleärt säkerhetsskydd och budget. Utrikesdepartementet har huvudansvar för vissa IAEA-frågor, inklusive de som rör verifikation av att stater lever upp till sina förpliktelser enligt ickespridningsavtalet, NPT.

Under 2019-2020 är Sverige ordförande i IAEA:s styrelse och företräds där av vår guvernör i IAEA, ambassadör Mikaela Kumlin Granit.