Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 5 februari 2021 och den 30 november 2021 var han miljö- och klimatminister samt vice statsminister.

Mellan den 2 oktober 2019 och den 4 februari 2021 var han finansmarknads- och bostadsminister, biträdande finansminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 1 oktober 2019 var han finansmarknads- och konsument­minister, biträdande finansminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 5 februari 2021 och den 30 november 2021 var han miljö- och klimatminister samt vice statsminister.

Mellan den 2 oktober 2019 och den 4 februari 2021 var han finansmarknads- och bostadsminister, biträdande finansminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 1 oktober 2019 var han finansmarknads- och konsument­minister, biträdande finansminister.

Pressmeddelande från Finansdepartementet

Kreditalternativ ska inte få presenteras före andra betalningssätt

Publicerad

Regeringen har överlämnat en proposition till riksdagen med förslag som ska stärka konsumenternas ställning vid e-handel.

Förslaget innebär att kreditalternativ inte ska få presenteras före andra betalningssätt vid e-handel. Ett sådant alternativ får inte heller vara förvalt.

Det blir allt vanligare att svenska konsumenter betalar med kredit när de handlar på nätet. På många e-handelsplatser är det vanligt att betalningsalternativ som innebär att en kredit lämnas presenteras före andra betalningsmetoder. Ofta är detta alternativ förvalt och ibland kan konsumenten aktivt behöva söka efter betalningsalternativ som innebär att betalning sker direkt. Förslaget som nu lämnas till riksdagen förbjuder sådan marknadsföring.

- Att ta ett lån ska alltid vara en medveten handling. Det här förslaget säkerställer att konsumenter tar en kredit för att de vill ha det, och inte bara för att alternativet är förvalt, säger finansmarknadsminister Per Bolund.

Presskontakt

Hanna Björnfors
Pressekreterare hos finansmarknads- och bostadsminister Per Bolund
Telefon (växel) 08-405 10 00
Nils Friberg
Rättssakkunnig/Finansmarknadsavdelningen
Telefon 08-405 57 33
e-post till Nils Friberg, via registrator

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 5 februari 2021 och den 30 november 2021 var han miljö- och klimatminister samt vice statsminister.

Mellan den 2 oktober 2019 och den 4 februari 2021 var han finansmarknads- och bostadsminister, biträdande finansminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 1 oktober 2019 var han finansmarknads- och konsument­minister, biträdande finansminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 5 februari 2021 och den 30 november 2021 var han miljö- och klimatminister samt vice statsminister.

Mellan den 2 oktober 2019 och den 4 februari 2021 var han finansmarknads- och bostadsminister, biträdande finansminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 1 oktober 2019 var han finansmarknads- och konsument­minister, biträdande finansminister.