Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Landsbygdsministern till Helsingfors för att diskutera skogliga frågor inom EU

Publicerad

Landsbygdsminister Jennie Nilsson reser idag till Helsingfors för att tillsammans med Finlands jord- och skogsbruksminister Jari Leppä och miljö- och klimatminister Krista Mikkonen delta vid ett möte om hållbart skogsbruk och skogliga frågor inom EU.

Sveriges ambassad i Helsingfors står värd för onsdagens möte som inleds med att europeiska skogsforskningsinstitutet (European Forest Institute, EFI) berättar om en rapport de arbetar med om skogliga frågor inom EU under perioden efter 2020. Därefter får landsbygdsministern och övriga mötesdeltagare möjlighet att diskutera policyutvecklingen kring skogliga frågor inom EU, inte minst i ljuset av Europeiska kommissionens arbete med den gröna given.

Utöver landsbygdsministern och de två finska ministerkollegorna deltar även direktören för europeiska skogsforskningsinstitutet samt representanter för svenska och finska skogsägare och skogsindustrier.

För mer information eller intervjuförfrågningar kontakta Simon Andersson.

Presskontakt

Simon Andersson
Pressekreterare hos landsbygdsminister Jennie Nilsson
Telefon (växel) 08-405 10 00

Prenumerera på Näringsdepartementets nyheter