Matilda Ernkrans besöker Vårdkompetensrådet

Publicerad

I morgon, torsdag den 13 februari, besöker Matilda Ernkrans, minister för högre utbildning och forskning, det nyinrättade Vårdkompetensrådet. Rådet har en viktig uppgift i att samordna frågor om kompetensförsörjning inom hälso- och sjukvården. Med vid besöket är också Maja Fjaestad, statssekreterare hos socialminister Lena Hallengren.

Behovet av att samordna kompetensförsörjningsfrågor inom hälso- och sjukvården har under lång tid lyfts fram och diskuterats. Det nyinrättade Vårdkompetensrådet vid Socialstyrelsen ska bland annat sammanställa och analysera fakta- och kunskapsunderlag och utifrån dessa göra samlade bedömningar av kompetensförsörjningsbehoven. Det är en förutsättning för att den långsiktiga planeringen av kompetensförsörjningen inom hälso- och sjukvården ska kunna säkras.
 
– Vårdkompetensrådet kommer utgöra en viktig aktör när det gäller att bedöma framtidens behov av vårdkompetens inom hälso- och sjukvården. Det kan handla om frågor som rör kompetensväxling och nya kompetenser, liksom frågor om fort- och vidareutbildning samt det livslånga lärandet, säger Matilda Ernkrans.

– Inrättandet av rådet är ett viktigt led i regeringens ambition att säkra nationell samverkan mellan huvudmännen, lärosäten, övriga aktörer och beslutsfattare när det gäller kompetensförsörjningsfrågor i hälso- och sjukvården, säger Maja Fjaestad.

Samverkan mellan berörda aktörer är central för att kunna utveckla nya arbetssätt. Regeringen ser också behov av att samverkan och synergier med befintligt kompetensförsörjningsarbete på lokal, regional och nationell nivå tas tillvara och utvecklas.

Presskontakt

Amanda Borg
Pressekreterare hos minister för högre utbildning och forskning Matilda Ernkrans
Telefon (växel) 08-405 10 00